ALC-salar | PIL-enheten
Länkstig

ALC-salar

En ALC-sal är byggd för att uppmuntra och stimulera aktivt lärande i grupp. Många ALC-salar är också utrustade med digital teknik som ytterligare kan stärka ett gemensamt lärande. Undervisning i ALC-sal kan se ut på många olika sätt, men tar utgångspunkt i aktivt lärande.

På dessa sidor hittar du tips på övningar och konkreta exempel, som text men framför allt som filmer där kollegor vid GU berättar om sitt arbete i ALC-sal.

I normalfallet har ALC-salarna runda bord, och vid varje bord finns skrivytor och en skärm där man kan visa både respektive studentgrupps arbeten och lärarens bilder. De stora ALC-salarna har också mikrofoner vid varje bord. I salen finns en undervisningsstation som gör det möjligt för läraren att kontrollera tekniken. Man kan till exempel lyfta fram arbete från ett visst studentbord och visa för alla.

Vid Göteborgs universitet finns ett antal salar som är utformade efter ALC-konceptet, några med mer avancerad teknisk utrustning och några med enklare. Salarna har lite olika storlek.

Läs mer och titta på några av salarna här

Workshop om ALC

Om aktivt lärande

ALC-salarna är byggda för att engagera, stimulera och underlätta aktivt lärande. Men rummet i sig skapar inte automatiskt aktivt lärande utan behöver givetvis användas tillsammans med pedagogik som utnyttjar rummets möjligheter. Det går självklart att arbeta med aktivt lärande i ”vanliga salar” också.

Läs mer om aktivt lärande