Pedagogisk portfölj för excellent lärare | PIL-enheten
Länkstig

Pedagogisk portfölj för excellent lärare

Pedagogiska meriter sammanställs i en pedagogisk portfölj. Denna kan bland annat användas vid tjänstetillsättning, befordran, löneförhandling och vid ansökan om prövning för titeln excellent lärare.

OBS: Nedanstående anvisningar riktar sig till den som vill ansöka om titeln excellent lärare. Om du ska använda portföljen till andra syften räcker det sannolikt med en mindre avancerad portfölj. Läs mer här: Att skriva en pedagogisk portfölj

Pedagogiska meriter sammanställs i en pedagogisk portfölj. Denna kan bland annat användas vid tjänstetillsättning, befordran, löneförhandling och vid ansökan om prövning för titeln excellent lärare.

PIL-enheten har utarbetat generella anvisningar för upprättande av pedagogisk portfölj. Den finns på svenska och på engelska.

Bedömningen är fakulteternas ansvar

Det är fakulteternas ansvar att bedöma i vilken utsträckning dokumenterade meriter motsvarar uppställda krav för olika befattningar, uppdrag och för antagning till excellent lärare. Om du söker specifik information hänvisar vi till ansvariga vid respektive fakultet.

Stöd i skrivandet av pedagogisk portfölj

PIL-enheten planerar att hålla en återkommande workshop för dig som vill skriva en pedagogisk portfölj. Workshoppen beräknas starta under 2025. Anmäl gärna intresse för workshoppen genom att kontakta Tomas Grysell, tomas.grysell@gu.se.

Under 2025 planerar vi också att lansera en ny webbresurs om att skriva pedagogisk portfölj.

Exempel på en bra portfölj

Anne Farewell är mikrobiolog vid institutionen för kemi och molekylärbiologi. I september 2015 blev hon den första excellenta läraren vid GU. Studera gärna hennes portfölj:

Anne Farewell's teaching portfolio (pdf)

Lästips

Boken Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling av Katarina Winka och Åsa Ryegård (Studentlitteratur 2013, reviderad 2019) är ett bra stöd för den som skriver sin pedagogiska portfölj.

Tre filmer med information och råd

Vad är en pedagogisk portfölj? Vad är syftet? Hur skriver man den? Dessa och andra frågor besvaras här av Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare. Filmerna är inspelade 2019.

Filmerna får spridas enligt CC-licensen BY-NC-ND 4.0. Upphovsperson: Lena Dafgård.

Navigate to video: Vad är en pedagogisk portfölj?
Video (6:54)
Vad är en pedagogisk portfölj?
Navigate to video: Vad är syftet?
Video (4:10)
Vad är syftet?
Navigate to video: Hur skriver man?
Video (10:03)
Hur skriver man?