Länkstig

Akademisk hederlighet och plagiering

Information om Canvas-modulen om akademisk hederlighet och om textmatchningssystemet Ouriginal (tidigare Urkund). Här finns också informationsfilmer och lästips.

Ny Canvas-modul om akademisk hederlighet

Nu finns Introduktion till akademisk hederlighet som modul i lärplattformen Canvas. Det är en kurs för studenter som sätter fokus på att skriva med stöd i källor och ger vägledning i vad ett hederligt förhållningssätt innebär för studenternas skrivande på universitetet.

Läs mer om Canvas-modulen om akademisk hederlighet

Film: Råd till lärare

Carina Carlund delar med sig av råd till lärare om hur de kan stödja studenter i att utveckla sin förmåga att skriva med stöd i källor.

Till filmen

Canvas och textmatchningssystemet Ouriginal (tidigare Urkund)

GU:s lärplattform Canvas erbjuder möjligheter för lärare att lägga upp inlämningsuppgifter som granskas i ett textmatchningssystem. Det bör göras tidigt i utbildningen, så att gränsdragningsfrågor om plagiering kommer upp till diskussion. Textmatchningssystemet hade tidigare namnet Urkund men heter nu Ouriginal.

Läs mer om Ouriginal vid GU (inloggning krävs)

Vid misstanke om plagiering

Uppenbarligen finns det en del studenter som avsiktligt använder genvägar och otillåtna hjälpmedel för att ta sig fram. För att förhindra detta måste olika granskningar och kontroller göras, och olika tekniker och produkter utvecklas och användas. När misstänkta fall upptäcks ska de undersökas och vid kvarstående misstanke anmälas till rektor. Dessa ärenden kan komma att behandlas i disciplinnämnden.

Handläggningsordningen för anmälan avseende misstanke om disciplinära förseelser hittar du i Medarbetarportalen på sidan Disciplinärenden (inloggning krävs).

Information i Studentportalen

I Studentportalen finns information om referenshantering, plagiering, källhänvisning, citat och referat:

Arbeta med källor och referenser (i Studentportalen)

Litteraturtips

Lästips inom området akademisk hederlighet och plagiering