LibGuide i högskolepedagogik | PIL-enheten
Länkstig

LibGuide i högskolepedagogik

PIL-enheten och UB har sammanställt en LibGuide med tips om litteratur, e-resurser mm inom det högskolepedagogiska området. Eftersom GU inte längre använder verktyget LibGuide har innehållet flyttats till denna webbsida.

Listorna nedan samlar såväl aktuell som klassisk litteratur. Referenserna är grupperade under rubrikerna ”Undervisning och lärarande”, ”System och organisation”, ”Konferenser och nätverk” samt ”Styrdokument”.

PIL-enhetens litteraturlistor för de högskolepedagogiska kurserna har samlats på en separat sida: Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser

Undervisning och lärande

Litteraturtips

Teaching in a Digital Age. Guidelines for designing teaching and learning (Second Edition) - A.W. (Tony) Bates
Tillgänglig i fulltext.
Publication Date: 2019-10-10

Pedagogisk portfölj : för karriär och utveckling - Katarina Winka & Åsa Ryegård
ISBN: 9789144077406
Publication Date: 2013-05

Teaching for Understanding at University - Noel Entwistle
ISBN: 0333962982
Publication Date: 2009-09-15

Perspectives on Learning - D. C. Phillips; Jonas F. Soltis
Tillgänglig i fulltext.
ISBN: 0807749834
Publication Date: 2009-04-01

Hur vi lär - Marton, Ference; Hounsell, Dai; Entwistle, Noel; Asplund Carlsson, Maj

Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik - Pettersen, Roar C & Torhell, Sven-Erik

Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter - Christina Gustafsson, Göran Fransson, Åsa Morberg, Ingrid Nordqvist

Learning to Teach in Higher Education - Paul Ramsden
Tillgänglig i fulltext.
ISBN: 0415303451
Publication Date: 2003-07-22

The Lecturer's Toolkit - Phil Race
Tillgänglig i fulltext.

Tidskrifter i urval

E-tidskrifterna kräver vanligen inloggning utanför campus. Äldre årgångar kan finnas tillgängliga hos andra e-tidskriftsleverantörer. Använd UB:s Supersök för att kontrollera tillgängligheten av äldre årgångar.

Högre utbildning

Higher Education

Innovative Higher Education

Research in Higher Education

The Internet and Higher Education

Higher Education Quarterly

Journal of Higher Education

Exempel på artiklar / rapporter

The trouble with learning outcomes - Smith, Patrick och Hussey, Trevor (pdf)
Active Learning in Higher Education November 2002 vol. 3 no. 3

Läranderesultat som utgångspunkt för högskolans kurs- och utbildningsplaner - Lindberg-Sand, Åsa
Rapport från den högskolepedagogiska enheten vid Lunds universitet

Uppslagsverk/handböcker

The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction - F. Michael Connelly; Ming Fang He (Editor); JoAnn Phillion

Handbook of Formative Assessment - Heidi L. Andrade & Gregory J. Cizek (Editors)

Encyclopedia of Evaluation - Sandra Mathison

System och organisation

Litteratur i urval

God utbildning i mätningens tidevarv - / Gert J.J. Biesta

Den högre utbildningen : ett fält av marknad och politik - Ankarloo, Daniel & Friberg, Torbjörn

Homo Academicus - Bourdieu, Pierre

Bortom lärandet : demokratisk utbildning för en mänsklig framtid - Gert Biesta

Svenska bildningstraditioner - Burman, Anders & Sundgren, Per

Tidskrifter i urval

Higher Education Management and Policy

Higher Education Policy

Nationella perspektiv

Universitetskanslerämbetet

Sveriges universitets- och högskoleförbund - SUHF

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning - Swednet

Nätverket för IT i högre utbildning - ITHU

Internationella perspektiv

UNESCO

European Commission

Konferenser och nätverk

Internationella konferenser med proceedings

The Society for Teaching and Learning in Higher Education (STLHE)

International Consortium of Educational Development (ICED)

Higher Education Research and Development Society of Australasia (HERDSA)

The Staff and Educational Development Association (SEDA)

The Canadian Society for the Study of Higher Education (CSSHE)

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
 

Nätverk och intresseorganisationer

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning - Swednet

Nätverket för IT i högre utbildning - ITHU

Svenska riksorganisationen för distansutbildning - SVERD

Styrdokument

Styrdokument vid Göteborgs universitet

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (inloggning krävs)

På webbsidan (som ligger i Medarbetarportalen) publiceras universitetets gemensamma styrdokument om utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det är beslut fattade av styrelse, rektor eller annat beslutsorgan. Dokumenten ska styra organisationens verksamhet på ett gemensamt och normerande sätt.

Nationella styrdokument

Högskolelagen

Högskoleförordningen