Länkstig

Så här ansöker du om prövning för titeln excellent lärare

Lärare som är tillsvidareanställda vid universitetet kan ansöka om att bli prövade för titeln excellent lärare. Vi rekommenderar att den sökande följer nedanstående steg.

  1. Kontakta institutionens prefekt. Prefekten ska tillstyrka att tre förutsättningar är uppfyllda för att du ska kunna bli prövad: (a) Ämnesmässig grund, (b) Högskolepedagogisk utbildning och (c) Forskningsanknytning och/eller konstnärlig anknytning. Läs mer om de tre förutsättningarna för prövning. Prefekten fyller i en särskild beslutsblankett där prefekten antingen tillstyrker eller avslår anhållan om prövning. (Prefektens blankett: Excellent lärare – prefektbeslut (pdf).)
     
  2. Samla in dokumentation till din pedagogiska portfölj. Färdigställ portföljen enligt PIL-enhetens anvisningar. Läs mer om hur du skriver en pedagogisk portfölj.
     
  3. Ladda ner blanketten Excellent lärare – ansökan (pdf) och fyll i den. Blanketten skickar du till fakulteten tillsammans med den pedagogiska portföljen och prefektens tillstyrkan. Här hittar du adressen dit ansökan ska skickas.

Vad händer sedan?

Ansökan tas emot av lärarförslagsnämnden eller motsvarande på fakulteten. Om ansökan går vidare sänds den till externa pedagogiskt sakkunniga, som granskar den pedagogiska portföljen utifrån universitetets sju gemensamma bedömningskriterier. Lärarförslagsnämnden (eller motsvarande) genomför sedan en intervju med den sökande. Sakkunnigutlåtanden och dokumentationen från intervjun används som beslutsunderlag när dekanus beslutar om den sökande ska ges titeln excellent lärare.