Excellent lärare | PIL-enheten
Länkstig

Du som är tillsvidareanställd lärare vid universitetet kan ansöka om att bli prövad för titeln. Prövningen, som sker vid din fakultet, görs utifrån din dokumenterade och reflekterade pedagogiska praktik och grundas på universitetsgemensamma bedömningskriterier.

Titeln excellent lärare inkluderas i universitetets lönekriterier och ska uppmärksammas vid lönesamtal. Excellenta lärare har möjlighet att söka medel för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.

När kan du söka?

Fakulteterna väljer själva när de tar emot ansökningar för titeln excellent lärare. Vid Sahlgrenska akademin hålls nästa ansökningsomgång den 1 september – 30 november 2024. Vid övriga fakulteter kan du söka när som helst (ansökningar tas emot löpande).

Så här ansöker du om prövning

Är du på väg att ansöka om prövning för titeln excellent lärare? Läs gärna våra steg-för-steg-instruktioner.

Ansökningsblankett:

Adressen dit ansökan ska skickas hittar du här:

Förutsättningar för prövning

För att du ska kunna bli prövad som excellent lärare måste tre förutsättningar vara uppfyllda.

Skriv din pedagogiska portfölj

PIL-enheten har utarbetat anvisningar för upprättande av pedagogisk portfölj.

Handläggningsprocess och bedömningskriterier

Översikt över handläggningsprocessen:

Prövningen för titeln grundas på universitetsgemensamma bedömningskriterier:

Styrdokument

Den pedagogiska akademin

Mer information om den pedagogiska akademin kommer inom kort.

Rapporter

Handläggningsschema för antagning till excellent lärare
Klicka på länken nedan för att se handläggningsschemat i stort format!