Evidensinformerad undervisning i högre utbildning | PIL-enheten
Länkstig

Evidensinformerad undervisning i högre utbildning

Ett seminarium med Jonas Linderoth.

Evidensinformerad undervisning handlar om att omsätta forskning om effektiva undervisningsstrategier i sin lärargärning. Det handlar om att använda sig av pedagogiska arbetsformer som i flera högkvalitativa studier visat på meningsfulla effekter på den som lär sig. Under det här seminariet ges en rad konkreta exempel på hur evidensinformerad undervisning kan genomföras i högre utbildning. Under seminariet visas principerna fördelad inlärning, återkallning, elaborering och responsiv undervisning. Fokus är på konkreta upplägg som kan göras inom begränsade tidsramar och med de digitala verktyg som GU tillhandahåller.

Hösten 2024

Datum och tid:  Onsdag 13 november kl 10:00–12:00

Plats: Pedagogen Hus B (Läroverksgatan 15), sal B2 215

Om Jonas Linderoth

Jonas Linderoth är dels professor i pedagogik, dels professor i MEB (Medier, estetik och berättande). Han arbetar på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid GU.