Länkstig

ABC-metoden – kickstarta din kursutveckling

ABC-metoden erbjuder en handfast struktur för lärare att jobba med kursdesign, kurs- och programutveckling. I denna workshop ges deltagarna möjlighet att själva tillämpa ABC-metoden och på ett mycket konkret sätt arbeta med någon av sina pågående eller kommande kurser. Workshoppen ges på begäran.

Under workshoppen skapar deltagarna ett underlag som de kan ta med sig och arbeta vidare med inom sin institution.

Plats: Pedagogen (Västra Hamngatan 25 vid Grönsakstorget)

Workshopledare: Håkan Fleischer

Workshoppen ges på begäran

Workshoppen har inga fasta datum utan ges endast på begäran. OBS: Minst 8 deltagare krävs. För att boka in en workshop, kontakta Håkan Fleischer:

Förutsättningar

Det är en fördel om flera lärare som ska samarbeta i en kurs deltar tillsammans. Alla deltagare bör ta med befintlig kursplan, alternativt en relativt långt gången idé om en tilltänkt kurs. Workshoppen pågår i två till tre timmar (beroende på era önskemål) och inleds med en kort presentation. För att genomföra workshoppen krävs minst 8 deltagare. Läs gärna mer och se en film om ABC-metoden här:

På bloggen finns även en svensk översättning av workshopmaterialet:

Bakgrund

Metoden har utvecklats vid London University College och bygger på den forskning som presenteras i professor Diana Laurillards bok Teaching as a Design Science (Laurillard, 2012). Genom att tillämpa aktuell forskning i utbildningsvetenskap, pedagogik samt kognitions-och neurovetenskap, kan lärare skapa goda förutsättningar för kvalitet i undervisning och lärande. Laurillard tar som utgångspunkt att lärarens arbete handlar om att designa sin undervisning, det vill säga ständigt utveckla kursens innehåll genom att pröva, ompröva, och anpassa sin undervisning. ABC-metoden tillhandahåller verktyg för detta och ger samtidigt lärarlag möjlighet att på ett prestigelöst och strukturerat sätt diskutera innehållet i en gemensam kurs. Metoden har utvärderats och fått mycket positiva omdömen.