Länkstig

PIL-enhetens studio

PIL-studion ger universitetets lärare möjlighet att spela in eget undervisningsmaterial såsom föreläsningar, intervjuer, samtal etc. Pedagogiskt och tekniskt kunnig personal hjälper till med inspelning och redigering samt ger råd om upplägg och utförande. Vid behov kan vi också spela in utanför studion. Den färdiga filmen levereras i regel via universitetets videoportal GU Play.

De filmer som spelas in i studion ska ha en tydlig koppling till undervisning. För andra filmer hänvisar vi till Medieteknik.

För inspelning av föreläsningar i lärosalar hänvisar vi till Campusservice och befintlig inspelningsteknik i utrustade salar.

Typer av filmer

Vår målsättning är att det ska vara enkelt, gå snabbt och vara kul att göra film i studion. Vi ger dig stöd och du behöver inga särskilda förkunskaper, men du behöver förbereda dig och fundera över vilken funktion filmen ska fylla.

Studion lämpar sig bra för den här typen av filmer:

  • Samtal mellan två eller flera personer (exempelvis om kurslitteratur, om någon vetenskaplig idé eller liknande).
  • Presentation av dig själv och/eller kursens eller programmets upplägg och innehåll.
  • Föreläsning där en föreläsare filmas tillsammans med sin presentation/powerpoint.
  • Inspelning i fält kan exempelvis vara olika praktiska moment eller situationer.

I stället för en enda lång film rekommenderar vi att inspelningen delas upp i korta avsnitt, maximalt 15–20 minuter per del. På så sätt behålls studentens uppmärksamhet, samtidigt som det blir lätt för studenten att repetera enskilda delar.

Om du önskar göra en film som kräver mer resurser än vad PIL-studion kan erbjuda så hänvisar vi till Medieteknik (se länk ovan). Dit kan man också vända sig för att beställa rekryterings- och marknadsföringsfilmer och andra filmer som inte ska användas i undervisningen.

Utrustning

Studion är utrustad med tre kameror, trådlösa och fasta mikrofoner och några olika bakgrunder inklusive möjlighet till så kallad green screen-teknik där valfri bakgrund kan läggas in.

Bokning

Studion ligger i Hus A på Pedagogen vid Grönsakstorget. Vill du spela in i studion? Kontakta oss via epostadressen nedan! Ge gärna förslag på tillfällen som passar dig (helst några veckor fram i tiden).

Epostadress: pil-studiosupport@gu.se

Det är avgiftsfritt att använda studion för personal vid Göteborgs universitet.

Inför din inspelning

Innan du kommer hit och spelar in din film önskar vi att du tittar igenom en film vi själva gjort med lite tips och tricks för att filma en presentation och/eller en föreläsning. Filmen är inspelad i studion och visar lite av de möjligheter vi har samt hur en inspelning kan se ut.

Navigate to video: Studiotips
Video (6:04)
Studiotips

Humanistiska fakultetens studio

Även Humanistiska fakulteten har en studio som erbjuder möjlighet att spela in film, framför allt för undervisningsändamål.

HumFaks studio kontaktas via e-postadressen service.lorensberg@gu.se