Upphovsrätt | PIL-enheten
Länkstig

Upphovsrätt

Regler kring upphovsrätt blir allt viktigare för universitetets lärare att känna till. Hur gör jag om jag vill använda andras upphovsrättsskyddade material? Och hur gör jag för att dela med mig av det som jag själv tar fram? Vilka regler gäller för mig som lärare?

På dessa sidor har vi samlat såväl råd och riktlinjer som länkar till andra webbplatser.

Upphovsrättens grunder

Den ideella samt den ekonomiska rätten utgör upphovsrättens båda grundelement. Upphovsrätten är teknikoberoende och reglerar upphovsmannens rättigheter till det litterära eller konstnärliga verk som skapats.
Läs mer om upphovsrättens grunder

Upphovsrätt för lärare

För lärare inom högre utbildning i Sverige har det länge funnits en diskussion om vem som har rätt att använda det material som lärare tar fram och i vilka sammanhang det får användas.
Läs mer om upphovsrätt för lärare

Använda andras material

Information om kopieringsavtalet med Bonus Copyright Access och om licenssystemet Creative Commons.
Läs mer om att använda andras material

Publicera eget material

Vad behöver man fundera igenom innan man publicerar sitt material? Och var publicerar man?
Läs mer om att publicera eget material

Öppna lärresurser

Med öppna lärresurser på nätet menar man vanligen digitala lärresurser som fritt kan användas, bearbetas och återanvändas i olika utbildningssammanhang. Här hittar du länkar till öppna lärresurser.
Läs mer om öppna lärresurser

Hitta fria bilder, filmer och ljudklipp

Letar du efter bilder, film eller musik som du kan använda fritt i ditt digitala undervisningsmaterial? Här hittar du länkar till fria mediefiler.
Hitta fria bilder, filmer och ljudklipp

Avtal och överenskommelser

Exempel på avtal och överenskommelser som använts vid fastställande av rättigheter till digitala resurser.
Läs mer om avtal och överenskommelser

Frågor och svar 

Till Frågor och svar (FAQ)

Legala handboken

En digital guide till den djungel av lagar och regler som styr IKT-användning inom högre utbildning.

Till Legala handboken

Seminarium om upphovsrätt och Creative Commons

Ett återkommande seminarium om upphovsrätt, Creative Commons-licenser och kopieringsavtalet för universitetslärare.

Läs mer om seminariet

 

Juridisk rådgivning

För juridisk rådgivning hänvisas till Sara Dahlberg, Göteborgs universitet.

Skicka e-post till Sara Dahlberg