Länkstig

Organisation

Styrande organ för PIL-enheten är Utbildningsnämnden. Organisatoriskt är enheten placerad vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

  • PIL-enhetens verksamhet leds av en chef med stöd av en biträdande chef och en kommunikationssamordnare.
  • PIL är bemannat med pedagogiska utvecklare, systemförvaltare och administratörer vilka samtliga är anställda vid enheten.
  • Utöver de anställda vid enheten medverkar ca 10 lärare på deltid i den högskolepedagogiska verksamheten. Dessa lärare har sin organisatoriska hemvist vid den institution där de har sin anställning.
  • Enhetsrådet består av ordförande, fyra lärare, två studentrepresentanter samt enhetens chef. Dessutom adjungeras enhetens biträdande chef samt kommunikationssamordnaren.
  • PIL-enheten äger och förvaltar ett flertal undervisningsnära system, såsom lärplattformen Canvas, textmatchningssystemet Ouriginal (tidigare Urkund) och eportfolio-verktyget Mahara.
  • Medarbetare