Länkstig

Arbeta i ALC-sal

En ALC-sal är en lärosal som är utformad för att främja studenternas interaktion och engagemang. ALC-salarna är designade för att underlätta samarbete och stimulera kreativitet och är särskilt lämpade för kollaborativa lärandeformer. De passar inte för traditionella föreläsningar eller längre genomgångar.

Varför undervisa i ALC-salen?

Här berättar kollegor från olika fakulteter på Göteborgs universitet om vad de tycker fungerar i ALC-salen.

Louise Bjur och Emil Johansson ser en ökad motivation hos studenterna och att arbetet blir mer effektivt.

Navigate to video: Louise Bjur & Emil Johansson - Vilka fördelar ser ni med arbete i ALC-salen?
Video (02:57)
Louise Bjur & Emil Johansson - Vilka fördelar ser ni med arbete i ALC-salen?

Annika Svahn Ekdahl tycker att studenterna blir mer delaktiga när de arbetar i ALC-salen.

Navigate to video: Annika Svahn Ekdahl - Vilka fördelar ser du med arbete i ALC-salen?
Video (00:33)
Annika Svahn Ekdahl - Vilka fördelar ser du med arbete i ALC-salen?

Innan Pia Köhlmyr hade testat att arbeta i ALC-salen så var hon tveksam till om det skulle fungera med språkundervisning i en sådan sal. I filmen beskriver hon vilka uppgifter hon tycker att salen lämpar sig för.

Navigate to video: Pia Köhlmyr - Vilka utmaningar kommer med undervisning i ALC-salen?
Video (00:51)
Pia Köhlmyr - Vilka utmaningar kommer med undervisning i ALC-salen?

Arne Frederik Wackenhut och Erik Andersson tycker att det blir en speciell energi i ALC-salen, med en ökad grad av koncentration.

Navigate to video: Arne Frederik Wackenhut & Erik Andersson - Hur främjar ALC-salen lärandet?
Video (05:18)
Arne Frederik Wackenhut & Erik Andersson - Hur främjar ALC-salen lärandet?

 

 

 

 

 

 

Workshop om ALC