Länkstig

Ny Canvas-modul om akademisk hederlighet

Nu finns "Introduktion till akademisk hederlighet" som modul i lärplattformen Canvas. Det är en kurs för studenter som sätter fokus på att skriva med stöd i källor och ger vägledning i vad ett hederligt förhållningssätt innebär för studenternas skrivande på universitetet.

Kursen har två delar, Att skriva i ett akademiskt sammanhang och Att skriva med stöd i källor. Varje del innehåller lektioner och övningar kopplade till innehållet och avslutas med ett quiz. För att få godkänt på kursen behöver studenterna svara rätt på samtliga frågor i båda quizen. När båda quizen genomförts med rätt svar räknas kursen som avklarad.

Syftet med kursen är att underlätta för dig som lärare att tillsammans med studenterna arbeta förebyggande med frågor om akademisk hederlighet kopplade till plagiering och annat som kan bedömas som vilseledande vid examination. Som ett stöd i det arbetet kommer det att finnas en lärarhandledning till kursen som följer kursens upplägg och ger förslag på hur du kan använda kursens olika delar i din undervisning.

Kursen finns även i en engelsk version, Introduction to Academic Honesty.

Från och med höstterminen 2024 ersätter Introduktion till akademisk hederlighet Canvas-modulerna Akademisk integritet 1 och Akademisk integritet 2. Fram till dess finns den tillgänglig parallellt med de tidigare modulerna.

Introduktion till akademisk hederlighet finns i Canvas Commons. Du hittar modulen genom att filtrera innehåll som delas på Göteborgs universitet. Sök därefter på Introduktion till akademisk hederlighet. Information om hur du söker och importerar innehåll i Canvas Commons finns i Filmer och textmanualer för Canvas Commons.

Vi som utvecklat kursen är:

  • Lisa Larsson (projektledare), universitetsbibliotekarie i undervisningsteamet på Samhällsvetenskapliga biblioteket
  • Christina El Saidi, språkhandledare på Enheten för akademiskt språk (ASK)
  • Richard LaBontee, språkhandledare på Enheten för akademiskt språk (ASK)
  • Janna Meyer-Beining, pedagogisk utvecklare på Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)
  • Frida Wåhlström Olausson, universitetsbibliotekarie i undervisningsteamet på Biomedicinska biblioteket