Länkstig

Spela in på egen hand i universitetets inspelningsrum

Vid de flesta fakulteter finns inspelningsrum som är bokningsbara för personalen. Dessa rum är planerade och utrustade så att lärare på egen hand kan spela in föreläsningar och andra typer av enklare produktioner såsom intervjuer, poddar och panelsamtal.

Du bokar inspelningsrum via TimeEdit

Inspelningsrummen bokas via TimeEdit. I rullgardinsmenyn för Lokaltyp väljer du Inspelningsrum. Då visas de inspelningsrum du har behörighet att boka.

Här finns inspelningsrummen

Det finns nio inspelningsrum, fördelade på sju fakulteter:

 • Handelshögskolan: rum C25.
 • Humanistiska fakulteten: rum E213.
 • IT-fakulteten: rum Tab (kontakta Mattias von Feilitzen, mattias.von.feilitzen@ait.gu.se för bokning).
 • Naturvetenskapliga fakulteten, Johanneberg: rum Faraday.
 • Sahlgrenska akademin: Medicinarelängan, rum 2032.
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: Psykologen 064.
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: Sprängkullsgatan 19, rum B026A.
 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Pedagogen hus A: rum A1 341.

Lättanvänt och flexibelt inspelningsrum för olika typer av inspelningar

När inspelningsrummen planerats har målet varit att hitta en bra balans mellan enkelhet och flexibilitet: det ska vara enkelt att använda utrustningen samtidigt som det ska gå att ändra på rummet så att man kan göra olika typer av inspelningar.

Förslag på inspelningar för din undervisning

I inspelningsrummet kan du spela in en introduktion till kursen där du kan presentera dig själv, hälsa studenterna välkomna och berätta om kursens innehåll.

Om du spelar in dina föreläsningar kan dessa användas i flipped classroom och ersätta klassrumsföreläsningarna. När studenterna tar till sig föreläsningen i förväg kan tiden i klassrummet användas för att arbeta med innehållet på annat vis. Ska kursen gå helt på distans kan dina föreläsningar också göras i inspelningsrummen.

Även kortare moment kan spelas in och publiceras i Canvas. Låt studenterna repetera svåra kursmoment genom att se på filmer så många gånger de önskar. Om du dessutom väljer att låta filmerna laddas upp till GU Play kan du skapa quizzar direkt i filmerna. Då kan studenterna svara på flervalsfrågor i direkt anslutning till filmens innehåll.

Inspelningsrummet kan också användas till att ge kommentarer till studenters inlämningar. Vill du ge feedback i andra former än skriftlig återkoppling kan du spela in dina kommentarer med ljud och bild eller enbart ljud. Spelar du dessutom in vad som visas på skärmen så kan du direkt kommentera innehållet i till exempel ett inlämnat dokument.

Fler exempel på inspelningar som kan göras i inspelningsrummen

 • Spela in en föreläsning där studenten ser föreläsaren och bildspelet.
 • Spela in en föreläsning där olika artefakter visas och demonstreras.
 • Spela in instruktioner där studenten kan se vad presentatören gör på datorskärmen.
 • Spela in en podcast med endast ljud.
 • Spela in en intervju med en kollega eller gästforskare.
 • Spela in ett panelsamtal med tre till fyra deltagare framför kameran.

Utrustning i inspelningsrummen

Nedan listas grundutrustningen i inspelningsrummen. Vissa inspelningsrum kan vara kompletterade med ytterligare utrustning som till exempel dokumentkamera.

 • Dator för inspelning och redigering, inklusive kamera och mikrofon.
 • Programmen Camtasia och GU Play (Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder), för inspelning.
 • Studioljus för bra ljussättning.
 • Green screen för så kallade keyning, det vill säga att den inspelade läraren kan placeras framför valfri bakgrund, exempelvis ”inne i ” sitt bildspel.