Att skriva en pedagogisk portfölj | PIL-enheten
Länkstig

Att skriva en pedagogisk portfölj

En pedagogisk portfölj (eller pedagogisk meritportfölj) är en dokumentation av en lärares pedagogiska verksamhet. Den används ofta som bedömningsunderlag för läraranställningar i högre utbildning, vid befordran eller karriärplanering.

OBS: Nedanstående anvisningar riktar sig INTE till dig som vill ansöka om titeln excellent lärare. En sådan ansökan kräver en mer avancerad portfölj. Läs mer här: Pedagogisk portfölj för ansökan till titeln excellent lärare

En pedagogisk portfölj (eller pedagogisk meritportfölj) är en dokumentation av en lärares pedagogiska verksamhet. Den används ofta som bedömningsunderlag för läraranställningar i högre utbildning, vid befordran eller karriärplanering.

Den pedagogiska portföljen innehåller både resonerande avsnitt och beskrivningar av pedagogiska meriter, och skiljer sig därmed från ett CV. Portföljen ska innehålla både kvalitativa och kvantitativa meriter.

Som nämns ovan är nedanstående anvisningar inte anpassade för ansökningar om titeln excellent lärare. Anvisningarna ger dock en bra grund som du kan vidareutveckla om du vill ansöka om titeln längre fram.

Så här kan du göra

Nedanstående fem rubriker är vanligt förekommande i pedagogiska portföljer. Du kan med fördel använda denna struktur.

1. Bakgrund och utbildning

Ge en kortfattad beskrivning av din arbetslivsbakgrund, var du är idag och dina pedagogiska arbetsuppgifter, som lärare och/eller handledare.

Redogör för vilka ämnesexamina du har från högre utbildning. Lyft särskilt fram de utbildningar som har relevans för ditt arbete som lärare och/eller handledare.

Redogör för vilken högskolepedagogisk utbildning som du har deltagit i. Beskriv även annan pedagogisk utbildning av relevans för arbete som lärare och/eller handledare.

2. Undervisningserfarenhet

Redogör för din undervisningserfarenhet på högskolenivå, såsom olika kurser, handledning och undervisningsuppdrag du har haft, vilka utbildningsnivåer, studentgrupper och undervisningsformer du har erfarenhet från.

Välj ett par exempel från din undervisning som belyser din pedagogiska skicklighet. Beskriv vad du har gjort (innehållet), hur du har arbetat (metoderna) och varför du har arbetat som du har gjort, samt vad resultaten lett till (för studenters lärande).

Berätta även hur du drar lärdom av tidigare erfarenheter, såväl goda som mindre goda, och omsätter erfarenheterna i utvecklingen av undervisningen och det egna lärandet.

3. Utveckling av den pedagogiska verksamheten

Beskriv och resonera kring hur du utvecklar och förnyar den egna pedagogiska praktiken, det vill säga aktivt deltar i utveckling av undervisningsinslag och kurser, utvärderar din undervisning och använder resultaten för att utveckla undervisningen. Beskriv även hur du utvecklar din högskolepedagogiska kompetens genom vidareutbildning, samverkan med kollegor, deltagande på pedagogiska seminarier och konferenser eller på annat sätt.

4. Utveckling av resurser för studenters lärande

En viktig del av den pedagogiska verksamheten är utveckling av resurser för studenters lärande såsom design av digitalt material, interaktiva studentcentrerade föreläsningar / presentationer, kompendier, läromedel mm. Redogör för hur du utvecklar resurser som stödjer studenters lärande, själv eller tillsammans med andra.

5. Ledning och kunskapsspridning

Redovisa uppdrag som du har haft, såsom kursansvarig, lärarlagssamordnare, programansvarig, utbildningsansvarig, studierektor, prefekt etc och beskriv hur du har arbetat med ledning, samverkan, administration och utveckling inom dessa uppdrag. Redogör för resultaten av ditt arbete för hur du tänker dig den fortsatta utvecklingen av utbildning.
 


Lästips

Boken Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling av Katarina Winka och Åsa Ryegård (Studentlitteratur 2013) är ett bra stöd för den som skriver sin pedagogiska portfölj.