Högskolepedagogiska texter | PIL-enheten
Länkstig

Högskolepedagogiska texter

På den här platsen kan lärare och andra dela med sig av högskolepedagogiska texter från olika sammanhang och områden inom universitetet. Texterna kan vara essäer, uppsatser, artiklar, rapporter, papers, kunskapsöversikter och liknande.

Tanken är att texterna på olika sätt ska bidra till samtal och perspektiv på undervisning och utbildningsfrågor. Idéer, kunskaper, tankar och erfarenheter ska därmed göras tillgängliga, spridas och kunna diskuteras kollegor emellan.

Vissa grundkrav har ställts på texterna. Författaren är ansvarig för innehållet.

Texterna är (oftast) märkta med en eller flera kategoribeteckningar. Följande kategorier används: Undervisningsformer, Bedömning och examination, Utvärdering och kursutveckling, Undervisnings- och lärandemiljö, Ramfaktorer och policy, Text och språk samt Demokrati.

Vill du publicera dig? Läs mer längst ner på sidan!

2024

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014 och tidigare

Vill du publicera dig?

PIL erbjuder publiceringsmöjligheter för alla vid universitetet som vill skriva om högskolepedagogiska frågor. Vi har två kanaler för publicering: dels de högskolepedagogiska texterna (se ovan), dels en högskolepedagogisk skriftserie.

Läs mer om PIL:s erbjudanden om publicering