Använda andras material | PIL-enheten
Länkstig

Använda andras material

Här hittar du information om kopieringsavtalet med Bonus Copyright Access och om licenssystemet Creative Commons.

Kopieringsavtal

Rätten att använda material för undervisning regleras till stor del i det kopieringsavtal som förhandlats fram av organisationen Bonus Copyright Access. Enligt detta äger lärare rätt att i sin undervisning använda sig av annans upphovsrättsligt skyddade material från offentliggjorda svenska och utländska verk.

Kopieringsavtalet omfattar inte bara kopiering till papper utan även till exempel visning i digitala presentationer eller distribution via sluten lärplattform (dock inte på öppna/publika sidor). Från en pappersförlaga är det tillåtet att kopiera enligt 15/15-regeln, det vill säga 15 procent av ett verk men inte mer än 15 sidor, och från en digital förlaga får du kopiera och dela upp till 15 A4-sidor från en och samma förlaga.

Observera att det finns vissa begränsningar i avtalet, till exempel att det inte är tillåtet att kopiera ur obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur eller att det inte omfattar ljud och rörlig bild.

Läs mer på Bonus Copyright Access webbplats

Creative Commons

I sammanhang utanför undervisning gäller inte kopieringsavtalet och det är då inte tillåtet att använda andras material utan explicit tillstånd. Det är då istället möjligt att leta upp material som är märkt med en så kallad Creative Commons-licens. Grundläggande för dessa licenser är att de tillåter användning av verk, men ibland med vissa specifika begränsningar.

Läs mer på Creative Commons webbplats

Mer information om hur du hittar material som är märkt med Creative Commons-licens finns på webbsidan Öppna lärresurser, se nedan.

Öppna lärresurser

På webbsidan Öppna lärresurser hittar du mer information och tips på var du kan hitta material att använda i din undervisning.

Till webbsidan Öppna lärresurser

Legala handboken

En digital guide till den djungel av lagar och regler som styr IKT-användning inom högre utbildning.

Till Legala handboken

Seminarium om upphovsrätt och Creative Commons

Ett återkommande seminarium om upphovsrätt, Creative Commons-licenser och kopieringsavtalet för universitetslärare.

Läs mer om seminariet

Juridisk rådgivning

För juridisk rådgivning hänvisas till Sara Dahlberg, Göteborgs universitet.

Skicka e-post till Sara Dahlberg