Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination (PIL303) | PIL-enheten
Länkstig

Breddad lärarkompetens: Bedömning och examination (PIL303)

Kursens övergripande syfte är att ge högskolepedagogiska kunskaper så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan resonera kring, planera för, utveckla, genomföra och utvärdera olika former av bedömning och examination.

I kursen belyses och problematiseras relationen mellan kunskapsutveckling, undervisning och bedömning/examination. Myndighetsutövande aspekter och implikationer av examinationsförfaranden av skilda slag behandlas. Vidare anläggs komparativa aspekter på bedömningsfrågor, med särskilt fokus på jämförelser mellan discipliner, institutioner och traditioner.

Kursansvarig lärare: Janna Meyer-Beining
Skicka e-post till Janna | Läs mer om Janna

Lärare: Linda Borger
Skicka e-post till Linda | Läs mer om Linda

Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL303 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Kursen ges på vårterminer.

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Nästa kurs

Kursen ges nästa gång våren 2025.

Om kursintyg

PIL303 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL303 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE303, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL303 är detsamma som i HPE303 och kursen ger samma behörighet.