Länkstig

Variation som pedagogisk modell

Ett seminarium med Johan Åkesson.

Mycket har hänt de senaste decennierna som påverkat möjligheterna att bedriva effektiv undervisning. Digitaliseringen är inte bara en teknisk fråga, den har också djupt påverkat dagens generation studenters liv. En generation av dem som brukar kallas digital natives har nått universiteten. Seminariet utgår från flera års praktik och experimenterande och diskuterar olika möjliga vägar att anpassa undervisningen till denna generation studenter. Allt från filmanvändning och olika sätt att nyttja Mentimeter till större pedagogiska grepp som flipped classroom tas upp.

Datum och anmälan

Datum och tid: Onsdag 24 april kl 10:00–12:00

Plats: Pedagogen Hus A, sal A2 316 (två trappor upp), Västra Hamngatan 25

Om Johan Åkesson

Johan Åkesson är universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen.