Länkstig

Lärarrollen i ALC-sal

För att bäst utnyttja ALC-salen så behöver vi anpassa undervisningen för att dra nytta av rummets utformning. Det är lätt att tro att man som lärare kan bli lite överflödig eftersom aktivt lärande innebär att studenterna arbetar självständigt, men det stämmer inte alls.

Läraren behöver förbereda genom att utforma meningsfulla aktiviteter som utgår från vad studenterna skall lära sig och samtidigt utnyttjar att studenterna arbetar i grupp. Förberedelserna gäller både vad studenterna kanske skall ha gjort eller läst innan ni ses och vad som ska hända i ALC-salen. På plats i salen blir rollen mer lik en handledares, där du vägleder studenterna i arbetet och underlättar reflektion över vad det är de lärt sig. Med arbete i ALC-salen så har du också lättare att följa studenternas kunskapsutveckling.

En annan viktig del som vi lärare bidrar med är att minimera eventuell osäkerhet som studenterna har när det gäller syftet med de aktiva lärandestrategierna. Kan vi tydliggöra detta är det också mer troligt att studenterna uppskattar och ser betydelsen av arbetet de gjort.

Helena Francke på UB som har erfarenhet av att arbeta i ALC-sal berättar om sitt arbete:

Att förbereda och genomföra undervisning i ALC-salen kräver att läraren tar hänsyn till rummet och tiden. ALC-salen tillåter både mig och studenterna att röra oss friare i rummet än i vanliga lektionssalar. Jag utnyttjar exempelvis det till att låta studenterna byta gruppkonstellationer eller gå runt och titta på varandras arbete på skärmar eller whiteboards. Övningarna behöver planeras för att utnyttja denna rummets affordans. Men om rummet kan utnyttjas friare så är ofta tiden mer strukturerad än vid en föreläsning eller ett seminarium. Många ALC-övningar inkluderar olika steg och det behöver finnas tid till att genomföra dem alla och dessutom till att förflytta sig i rummet om detta ingår i övningen. Som lärare blir jag därigenom lite av en tidspolis; jag behöver dels planera tiden inför undervisningen, dels se till så att arbetet rör sig framåt och att vi bryter och går vidare till nästa steg i övningen för att vi ska hinna klart.

När vi väl är i salen och arbetet pågår så blir det ofta intensivt och jag har mycket interaktion med studenterna. Det är viktigt att se till att de vet vad de skall göra och varför. Om övningarna utnyttjar salens tekniska utrustning kan det givetvis också innebära att jag behöver lösa eventuella problem som uppstår. En stor fördel är att jag på plats kan följa hur studenternas arbete fortskrider, vilket gör att jag kan ge varje grupp hjälp och feedback och stötta dem i att reflektera över vad de har lärt sig.

Workshop om ALC

Arne Frederik Wackenhut och Erik Andersson tycker att rollen förändras från att man varit "den disciplinerande makten" till att man fungerar som coach/facilitator. Men utan att man abdikerar från lärarrollen.

Navigate to video: Arne Frederik Wackenhut & Erik Andersson - Påverkas er lärarroll när ni arbetar i ALC-salen?
Video (02:24)
Arne Frederik Wackenhut & Erik Andersson - Påverkas er lärarroll när ni arbetar i ALC-salen?

Pia Köhlmyr upplever att man som lärare i ALC-sal blir mer rörlig och fungerar mer som en handledare:

Navigate to video: Pia Köhlmyr - Hur ser din lärarroll ut när du undervisar i ALC-sal?
Video (00:57)
Pia Köhlmyr - Hur ser din lärarroll ut när du undervisar i ALC-sal?

Christopher Holmberg beskriver hur förflyttningen till ALC-examinationer underlättar för lärarna:

Navigate to video: Christopher Holmberg - Hur är lärarrollen vid examination i ALC-salen?
Video (00:58)
Christopher Holmberg - Hur är lärarrollen vid examination i ALC-salen?

Läs gärna mer här