Länkstig

Aktivt lärande i det digitala klassrummet

Här har vi samlat några tips till dig som arbetar med distansundervisning som presenterades på ett webbinarium från Trinity College på Irland.

För att skapa ett fungerande samarbete mellan lärare och studenter samt studenterna emellan, finns det flera saker som vi kan tänka på. Dr Julie Byrne på Trinity College på Irland presenterar i ett webbinarium vad man som lärare kan göra och vad vi behöver tänka på.

Se hela webbinariet

Här är de huvudsakliga punkterna kort sammanfattade:

 • Först och främst: det är viktigt att skapa trygghet i det digitala rummet. Studenterna vill inte riskera att ”göra bort sig” inför studentgruppen genom att svara fel, eller säga något ”dumt”.
 • Det finns skillnader mellan vad vi lärare uppfattar som aktivt deltagande och hur studenterna ser på det. Studenterna har troligtvis en bredare syn på vad de räknar som interaktivitet:
  - Att ha kameran på och visa i mimik och gester att man lyssnar (men utan mic)
  - Att skriva i chatten
  - Att skicka emoji
  - Att delta i en undersökning (poll)
  - Att bidra till ett ordmoln
  - Att skriva på gemensam whiteboard (eller andra dokument)
  - Att man bidrar och deltar i breakout groups
 • Använd enskilda eller anonyma kanaler för att diskutera eller fråga om uppgifter och examinationer. Det är troligtvis många som inte vill fråga i det gemensamma rummet.
 • Du kan ställa frågor direkt till studenterna. Det kan ge två möjliga utfall: Studenterna tycker det är OK att svara, för alla kommer att få en oförberedd fråga (d v s lika för alla). Eller så riskerar man att någon känner sig utpekad och inte vill bidra.
 • Studenterna ser interaktion som ett ”erbjudande”, så om vi inte ser dem så uppfattas det som ett avslag. Och får man för många avslag så vill man inte längre delta. Så tänk på rotation, så alla får chans att bidra. Du behöver bekräfta alla som svarar och det tar tid, något att tänka på när man utformar föreläsningen.
 • Fundera på hur studenten ska bidra: I chatten, i ett delat dokument, på en whiteboard etc.
 • Utforma samarbetsuppgifter som stegvis beskriver hur arbetet skall fortgå: Först skall ni, sedan skall ni etc.
 • Använd inte breakout rooms med gruppuppgifter för tidigt i kursen.
 • Var tydlig med syfte och värdet med arbetet som studenterna gör i gruppuppgifterna.
 • Studenterna uppskattar att få ett besök av läraren vid arbete i breakout rooms.
 • Underlätta för studenterna genom att behålla gruppkonstellationer i minst 2–3 veckor.
 • För att underlätta och initiera diskussion i det gemensamma rummet, låt grupperna arbeta med ett gemensamt dokument t ex i shared documents.(Google) (kommentar: Det finns samarbetsytor för studenterna i Canvas)
 • Det är bra att även ha regler för hur man gör om de övriga i gruppen inte bidrar, att man kan göra uppgiften själv etc.

Här är en film från Western Sydney University i Australien, där studenterna pratar om hur det är att ha undervisningen i Zoom – för- och nackdelar:

Navigate to video: Zoom is the New Classroom
Video (06:50)
Zoom is the New Classroom