Avtal och överenskommelser | PIL-enheten
Länkstig

Avtal och överenskommelser

Det finns situationer då det kan vara bra för lärare att ha tillgång till exempel på avtal och överenskommelser som använts vid fastställande av rättigheter till digitala resurser.

Observera att det i många fall bör klargöras mellan vilka parter som ett avtal eller en överenskommelse tecknas. Det kan vara till fördel att det vid lärosätet inte är den enskilde läraren som utformar avtalet, utan att detta istället görs av ekonomiskt ansvarig vid institutionen eller motsvarande. I vart fall bör frågan diskuteras med prefekt eller studierektor innan avtal tecknas.

Avtal med student

Det material som studenten skapar i utbildningen är upphovsrättsligt skyddat. Om läraren önskar använda detta material i undervisningen, så krävs först samtycke från studenten. Detta samtycke bör dokumenteras skriftligt t.ex. i ett e-postmeddelande. Om studentens arbete ska publiceras elektroniskt rekommenderas att ett avtal tecknas (se exempel på avtal för elektronisk publicering nedan).

Avtal med extern föreläsare

Avtal om upplåtelse av nyttjanderätt med en extern föreläsare kan bli aktuellt när en föredragning spelas in för att i realtid och/eller vid senare tillfälle användas i undervisningen. Ett avtal ska upprättas i förväg. I detta sammanhang bör vissa förutsättningar specificeras. Det kan avse upplåtelser och eventuella inskränkningar i nyttjanderätten.

Exempel på avtal (på svenska, Word)

Exempel på avtal (på engelska, Word)

Avtal för elektronisk publicering

Vid arkivering och publicering av artiklar, filmer, utbildningsmaterial mm med stöd av Universitetsbiblioteket ska upphovsmannen teckna ett avtal för elektronisk publicering.

Exempel på avtal (pdf)

Legala handboken

En digital guide till den djungel av lagar och regler som styr IKT-användning inom högre utbildning.

Till Legala handboken

Seminarium om upphovsrätt och Creative Commons

Ett återkommande seminarium om upphovsrätt, Creative Commons-licenser och kopieringsavtalet för universitetslärare.

Läs mer om seminariet

Juridisk rådgivning

För juridisk rådgivning hänvisas till Sara Dahlberg, Göteborgs universitet.

Skicka e-post till Sara Dahlberg