Länkstig

Checklista - det här behöver du veta och göra

Om du beslutar dig för att använda generativ AI i din undervisning eller vid examination är det viktigt att tänka på följande:

  • Du behöver kunna få tillräckligt underlag för att kunna bedöma att varje enskild student når kursens lärandemål.
  • Du behöver vara medveten om vad en säker och ansvarsfull användning av denna typ av tjänster innebär.
  • Du behöver säkerställa likvärdighet i utbildningen, t ex när det gäller tillgång till tjänster.
  • Du behöver informera studenter om de regler och ramar som gäller kopplat till användning av generativ AI i det aktuella fallet.
  • Du behöver informera studenter om hur de ska redogöra för användning av generativ AI i det aktuella fallet.
  • Du behöver informera studenter om risker och möjligheter rörande användning av generativ AI i det aktuella fallet.