Länkstig

Om oss

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vill stimulera till engagerande pedagogik vid Göteborgs universitet.

PIL-enhetens verksamhet

PIL-enhetens verksamhetsplan fastställs årligen av utbildningsnämnden, som är enhetens styrande organ.

Verksamhet i urval:

 • PIL erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för universitetets lärare, breddnings- och fördjupningskurser samt kurser för nya och erfarna handledare inom grund- respektive forskarutbildningen. Läs mer om PIL:s kurser
   
 • PIL arrangerar kompetensutvecklande aktiviteter för lärare i form av konferenser, workshoppar och seminarier. Läs mer om PIL:s aktiviteter
   
 • PIL erbjuder flera sorters stöd kring digitala verktyg i undervisningen
   
 • PIL samarbetar med den gemensamma förvaltningen och IT-enheten i arbetet med att drifta och utveckla digitala verktyg, exempelvis lärplattformen Canvas.
   
 • På PIL:s webbplats ges vägledning i frågor om generativ AI, aktivt lärande, tillgänglig undervisning, upphovsrätt och handledning av doktorander. Till PIL:s resurser
   
 • PIL bedriver riktade utvecklingsprojekt med syfte att utveckla högskolepedagogiken och det interaktiva lärandet vid universitetet. Läs mer om PIL:s utvecklingsprojekt