Seminarier | PIL-enheten
Länkstig

Seminarier

Seminarierna är kostnadsfria och vänder sig till personal vid Göteborgs universitet. Flera av seminarierna hålls i Zoom, andra hålls på Pedagogen.