Bild
Grafik. Trappa över olika grader av studentinteraktion i hybrdundervisning.
Länkstig

Hybridundervisning

Att arbeta med hybridundervisning kan vara ett sätt att hantera situationer där studenter inte har möjlighet att vara med på plats, men också ett sätt att öppna upp för breddad rekrytering och breddat deltagande. På sikt kan det även ge bättre förutsättningar för studenter att slutföra sina studier och därmed förbättra genomströmningen i kurser och program.

Nedan har vi sammanställt ett antal råd och rekommendationer som kan underlätta för såväl dig som lärare som deltagande studenter i hybridsammanhang.

Det går att genomföra hybridundervisning i vanlig sal med hjälp av enkel teknik, men undervisningsupplägg som innefattar mer studentinteraktion är enklare att genomföra i salar som är utrustade med rätt teknik. Hjälp med att hantera den fasta tekniken i dessa salar får du av Campusservice (kontakt: support@gu.se eller ank. 2020). Om det saknas fast teknik finns det ofta möjlighet att låna enklare utrustning på institutionen eller hos Campusservice.

Från studenter som åhörare till helt mixade miljöer

Enligt en studie av Raes m.fl. (2020)1 är studenternas delaktighet viktig i hybridundervisning. När studenterna upplever att de är delaktiga blir de motiverade, vilket leder till ökat engagemang och aktivitet. Vid planering av hybridundervisning är det därför viktigt att utgå från i vilken grad studenterna ska ha möjlighet att vara delaktiga i undervisningen, men också i vilken utsträckning miljöerna behöver mixas och samverka. Utifrån detta kan du sedan göra överväganden om vilken utrustning du behöver och vilken typ av sal du behöver boka.

I modellen högst upp på sidan illustreras en ökande grad av såväl mix mellan miljöer som studentaktivitet. Nedan kan du läsa mer om respektive steg i trappan, vad du behöver tänka på i situationen och vilken teknisk utrustning som du behöver. Målsättningen bör alltid vara att även hybridundervisning ska vara studentcentrerad och att undervisningen blir likvärdig i miljöerna.

Referenser

1Raes, Annelies, Vanneste, Pieter, Pieters, Marieke, Windey, Ine, Van Den Noortgate, Wim, & Depaepe, Fien. (2020). Learning and instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students’ engagement and the effect of quizzes. Computers and Education, 143, 103682.