Aktivt lärande | PIL-enheten
Länkstig

Aktivt lärande

Här på PIL-webben har vi samlat texter, filmklipp med kollegor och tips på hur du kan göra när du arbetar med aktivt lärande.

Materialet vänder sig i första hand till dig som ännu inte har testat att arbeta med aktivt lärande, eller kanske inte i så hög utsträckning, men är nyfiken på att lära dig mer. Men vi tror att det även kan finnas något för dig som redan jobbar med studentaktiverande metoder. Vi hoppas att du skall få information och inspiration i ditt fortsatta arbete.

Titta även gärna på våra webbsidor om arbete i ALC-salarna, där hittar du fler tips och förslag.

Vad är aktivt lärande?

Active learning involves providing opportunities for students to meaningfully talk and listen, write, read, and reflect on the content, ideas, issues, and concerns of an academic subject. (Meyers & Jones, 1993, p. 6)

Aktivt lärande kan ses som ett samlingsnamn för studentcentrerade arbetsmetoder där studenten engagerar sig i sin egen inlärningsprocess. De får ta mer eget initiativ, engagera sig mer i kursmaterialet, samarbeta med andra och lära sig utvärdera sitt eget arbete och resultat. Detta gör att studenterna både lär sig mer och presterar bättre. Man har även sett att svaga grupper gör bättre ifrån sig. Genom att utgå från aktivt lärande-strategier flyttas fokus från läraren som sändare och studenterna som passiva mottagare. Din roll som lärare ändras från att lära ut till att guida studenterna till att lära sig själva. Det finns en mängd artiklar och rapporter som visar fördelarna med att arbeta med aktivt lärande.

Läs gärna mer här

Om dessa webbsidor

Webbsidorna om aktivt lärande är producerade inom ramen för PIL-projektet Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs universitet (DigiKomp).