Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG) | PIL-enheten
Länkstig

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG)

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG) arrangeras vartannat år. Nästa HKG-konferens hålls hösten 2025 (preliminärt).

Dokumentation från tidigare HKG-konferenser