Handledning för erfarna handledare i forskarutbildning (PIL202) | PIL-enheten
Länkstig

Handledning för erfarna handledare i forskarutbildning (PIL202)

Kursen är särskilt avpassad för professorer och erfarna handledare i forskarutbildningen. Det är kollegor som fört fram minst två doktorander till disputation.

Kursen inleds med ett lunch-till-lunch-internat. Internatet följs sedan av en reflektionsuppgift och två uppföljningsdagar.

Utgångspunkt för internatet är de fall (case) som deltagarna anser på ett intresseväckande sätt exemplifierar problematiken vid handledning. Dessa berättelser bildar grund för diskussionen under internatet, där det läggs vikt både vid att finna lämpliga praktiska lösningar och att söka beröringspunkter i forskning om handledning i högre utbildning. Vid de uppföljande dagarna ges en teoretisk fördjupning av de problem som gruppen funnit mest givande att diskutera.

Kursen är en intygskurs och ger inga högskolepoäng.

OBS: Kursen är en personalutbildning och vänder sig primärt till anställda vid Göteborgs universitet. Handleder du GU-doktorand men har din anställning någon annanstans? I så fall är du välkommen att söka kursen, men du kan bara delta i mån av plats. Dessutom måste din arbetsgivare betala konferensavgiften (kost och logi).

Kursansvarig lärare: Tomas Grysell
Skicka e-post till Tomas | Läs mer om Tomas

Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan för PIL202 kommer att publiceras längre fram. Innehållet kommer till allra största delen vara detsamma som i kursplanen för den tidigare kursen HPE202.

Nätverket för erfarna forskarhandledare

För tidigare deltagare i kursen PIL202.

Läs mer om nätverket

Datum och tider

INTERNAT

Hösten 2024: Torsdag 12 september kl. 12:00 till fredag 13 september kl. 13:30.

UPPFÖLJNINGSDAGAR

Uppföljningsdagarna hålls på Ågrenska villan.

Hösten 2024: 24–25 oktober

Mellan internatet och uppföljningsdagarna görs en reflektionsuppgift. Mer information om reflektionsuppgiften kommer under internatet.

OBS! Anmälan är bindande

Sista dag för avanmälan är 30 dagar före kursstart. Om du lämnar återbud senare än så kommer PIL-enheten att avgiftsbelägga din institution/motsvarande. För deltagare som utnyttjar sin bokade plats är kursen kostnadsfri (om deltagaren är GU-anställd).