Länkstig

Bedömningskriterier

Titeln excellent lärare baseras på universitetsgemensamma bedömningskriterier. Prövningen utgår från den sökandes dokumenterade och reflekterade pedagogiska praktik.

De sju bedömningskriterierna

Vid sakkunniggranskning av den sökandes pedagogiska portfölj används sju universitetsgemensamma kriterier:

Samtliga bedömningskriterier kommer att användas vid prövning av sökande till excellent lärare. Hämta samlingsdokument (pdf).