Enhetsråd | PIL-enheten
Länkstig

Enhetsråd

Enhetsrådet är sammansatt för att med god kännedom om den högskolepedagogiska verksamheten kunna biträda PIL-chefen genom att bereda ärenden före beslut och genomförande.

Enhetsrådet består av ordförande, fyra lärare, två studentrepresentanter samt enhetens chef. Dessutom adjungeras enhetens biträdande chef samt kommunikationssamordnaren.

Ledamöter

Miroslaw Staron (ordförande), professor vid institutionen för data- och informationsteknik
Fredric Gunve, lärare vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design
Martin Kaså, lärare vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Annica Lagström, lärare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Therése Skoog, lärare vid psykologiska institutionen
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Tomas Grysell, chef

Maria Sunnerstam, biträdande chef, adjungerad

Mötesanteckningar

För att ta del av enhetsrådets mötesanteckningar, skicka ett mejl till pil_kansli@gu.se