Distansundervisning | PIL-enheten
Länkstig

Göteborgs universitet har en rad digitala verktyg som du kan ta hjälp av. Läs mer om dem här: Digitala verktyg

Snabbtips

Föreläsning på distans – två förhållningssätt

Två sätt att hålla föreläsning på distans:

  • Du kan välja att streama föreläsningen live med ett videomötesverktyg (förslagsvis Zoom), vilket innebär att dina studenter är med och deltar i föreläsningen samtidigt som du håller den. Denna variant pratas oftast om i termer av synkron undervisning.
  • Du kan också välja en asynkron lösning för din föreläsning. Då spelar du in din föreläsning i förväg och gör filen tillgänglig för dina studenter som sedan kan titta eller lyssna på den i sin egen takt. En mellanvariant är en synkron föreläsning som spelas in och görs tillgänglig för studenterna i efterhand.

Zoom – universitetets videomötesverktyg

Med videomötesverktyget Zoom kan du hålla videomöten och undervisa på distans.

Läs mer om Zoom för undervisande personal

Beställning av Zoom-konto för gästlärare

Här kan du beställa ett tillfälligt konto för gästlärare som behöver använda Zoom och som saknar x-konto

Gör film för undervisning

Ett alternativ till att hålla en föreläsning via videomötesverktyg kan vara att du som lärare spelar in dig själv och lägger upp inspelningen i Canvas. För din egen skull: håll nere kraven på "perfektion". När studenterna har tittat på filmen kan ni tillsammans använda diskussionsforum i Canvas som en plats för diskussion och frågor.

Läs mer om att göra film för undervisning

Examination på distans

För information och tips kring examination på distans, se respektive examinationsform på sidan Examinationsformer.

Hybridundervisning

Att arbeta med hybridundervisning kan vara ett sätt att hantera situationer där studenter inte har möjlighet att vara med på plats, men också ett sätt att öppna upp för breddad rekrytering och breddat deltagande.

Läs mer om hybridundervisning

Frågor och svar

Läs mer om verktyg och arbetssätt