Kursvärdering | PIL-enheten
Länkstig

Kursvärdering

Den här webbsidan ingår i PIL-enhetens resurs för dig som ska skriva kursplaner.

OBS

Gubas och Convertus kan inte längre användas för att skapa nya planer, endast för att titta på befintliga planer och litteraturlistor. Den 15 april ersattes Gubas Kursplan av ny funktionalitet i det nationella systemet Ladok. Läs mer om övergången här (inloggning krävs). Den här webbresursens texter har reviderats för att stämma med den nya funktionaliteten.

Syfte och återkoppling

Syftet med kursvärderingar är att förbättra våra kurser. Kursvärderingen utgör också en central del av studentinflytandet. För att säkerställa fungerande kursvärderingar är återkopplingen till studenterna av central betydelse. En viktig del av återkopplingen är sammanställningen av resultatet av kursvärderingen. Regler för kursplan på grundnivå och avancerad nivå (inloggning krävs) anger att formen för kursvärdering ska anges, samt hur resultat av en kursvärdering ska kommuniceras till studenter som gått kursen, såväl som till nya studenter som påbörjat kursen.

Läs mer om kursvärderingar

Handbok för kursvärderingar (2024) och PIL-rapporten Kursvärderingar och konstruktiv länkning (PIL-rapport 2012:02) är användbara vägledningar i arbetet med kursvärderingar: