Aktivt lärande - studenternas perspektiv | PIL-enheten
Länkstig

Aktivt lärande - studenternas perspektiv

2013 gjorde Sveriges förenade studentkårer (SFS) en rapport om Studentens lärande i centrum som diskuterar detta.

Man sammanfattar i inledningen:

SFS vill att högskolan ska sätta studenten i centrum, vilket innebär att gå bort från ett utbildningskoncept där studenten ses som en passiv mottagare av kunskap. Studenten i centrum som synsätt ökar förstås kraven på oss studenter. Vi behöver bli mer aktiva i utbildningen istället för att få kunskap serverad. Vi är beredda att anta utmaningen, för vi vill ha en högskoleutbildning som förbereder oss för framtidens utmaningar.

Men det är inte alltid som studenterna uppskattar konceptet med studentaktiverande metoder. Owens et al genomförde en studie med 140 college-studenter vid ett universitet i USA, som visar att ett aktivt lärande ökade studenternas intresse, kreativitet och motivation att förbereda sig inför lektionerna. Trots detta var det nästan en tredjedel som angav att de föredrar att det är läraren som presenterar och att man känner att det som läraren säger är det som ”är viktigt”. Ett aktivt lärande kräver en större ansträngning från studenternas sida. Men en viktig slutsats som man drar i studien är att studenternas negativa inställning egentligen i huvudsak berör att man som student dels upplever en större osäkerhet när undervisningen inte utgår från att läraren föreläser och dels att det krävdes mer arbete av dem, snarare än att man var kritisk mot metoden i sig. Man kunde se värdet av ett aktivt lärande.

Här berättar Pia Köhlmyr om sina erfarenheter av att arbeta med en studentaktiverande uppgift i en ALC-sal. ALC står för Active Learning Classroom, en sal som utformats speciellt för att underlätta och stimulera kollaborativt lärande. Studenterna arbetar med en uppgift som innebär att de skall leta upp information, arbeta källkritiskt, diskutera och även dela texter med andra grupper. Så här tyckte studenterna:

Navigate to video: Vad tycker studenterna om arbetssättet?
Video (01:39)
Vad tycker studenterna om arbetssättet?

Läs gärna mer här