Länkstig

Nätverksträffar för utbildningsansvariga

PIL-enheten arrangerar återkommande nätverksträffar för de utbildningsansvariga vid GU:s institutioner.

Våren 2024

 • Torsdagen den 8 februari 2024 kl. 10:00–12:00
  Plats: Handelshögskolan, Malmstensvåningen.
  Tema: Ledning för kvalitet i utbildning och undervisning – erfarenhetsutbyte.
 • Onsdagen den 10 april 2024 kl. 14:00–15:30
  Plats: Zoom
  Tema: Aktuellt på GU
 • Tisdagen den 4 juni 2024 kl. 10:00–12:00
  Plats: Meddelas längre fram.
  Tema: Meddelas längre fram.

Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvariga

Samtliga institutioner vid Göteborgs universitet ska ha en ansvarig befattningshavare för utbildningsverksamheten, s.k. utbildningsansvarig. Ansvaret kan samordnas med andra ledningsuppdrag på institutionen såsom proprefekt eller viceprefekt.

Det finns en universitetsgemensam uppdragsbeskrivning för utbildningsansvaret. Där framgår bland annat att den utbildningsansvariga har det övergripande ansvaret för utbildningsutbud och utbildningsinnehåll vid institutionen. Den utbildningsansvariga har även det övergripande ansvaret för pedagogisk utveckling. I det övergripande ansvaret ligger också ett övergripande kvalitetsansvar för utbildningsverksamheten på institutionen.

Uppdragsbeskrivningen för utbildningsansvariga reviderades hösten 2015 och hösten 2021.

Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig på institutionsnivå (pdf)