Nätverksträffar för utbildningsansvariga | PIL-enheten
Länkstig

Nätverksträffar för utbildningsansvariga

PIL-enheten arrangerar återkommande nätverksträffar för de utbildningsansvariga vid GU:s institutioner.

Hösten 2024

 • Torsdag 19 september kl. 14:00–15:30
  Plats: Zoom
  Tema: Aktuellt på GU 
 • Tisdag 5 november kl. 10:00–12:00 
  Plats: Meddelas längre fram
  Tema: Meddelas längre fram
 • Fredag 13 december kl. 10:00–12:00 
  Plats: Meddelas längre fram
  Tema: Meddelas längre fram

Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvariga

Samtliga institutioner vid Göteborgs universitet ska ha en ansvarig befattningshavare för utbildningsverksamheten, s.k. utbildningsansvarig. Ansvaret kan samordnas med andra ledningsuppdrag på institutionen såsom proprefekt eller viceprefekt.

Det finns en universitetsgemensam uppdragsbeskrivning för utbildningsansvaret. Där framgår bland annat att den utbildningsansvariga har det övergripande ansvaret för utbildningsutbud och utbildningsinnehåll vid institutionen. Den utbildningsansvariga har även det övergripande ansvaret för pedagogisk utveckling. I det övergripande ansvaret ligger också ett övergripande kvalitetsansvar för utbildningsverksamheten på institutionen.

Uppdragsbeskrivningen för utbildningsansvariga reviderades hösten 2015 och hösten 2021.

Uppdragsbeskrivning för utbildningsansvarig på institutionsnivå (pdf)