Länkstig

Stöd vid kursutveckling med digitala verktyg

Du som planerar att utveckla din undervisning, enskilda kursmoment, hela kurser eller program där syftet är att integrera digitala verktyg har möjlighet att helt kostnadsfritt få stöd från PIL i denna process.

Konsultationen baseras helt och hållet på de behov och förutsättningar du/ni har i relation till situationen. Ofta kan denna typ av konsultationer delas upp i två olika typer: hjälp med utformning av enskilda kursmoment och hjälp med utformning av en eller flera hela kurser.

En konsultation ser ofta ut på följande sätt: Efter inledande kontakt möts vi för att utreda vilken typ av behov som finns. Ni beskriver de grundläggande förutsättningar som gäller, hur ni eventuellt har arbetat tidigare, vad ni vill utveckla eller förändra och vad målet/målen är. Vi tittar också gemensamt på målen från kursplanen som ligger till grund för momentet eller kursen så att vi sedan kan ha dessa som utgångspunkt för arbetet. Utifrån det som uttrycks vid denna genomgång presenteras och diskuteras en rad förslag på lösningar och vilka behov de kan möta. En diskussion inleds också kring pedagogiska frågor i relation till dessa lösningar. Efter denna träff åker ni tillbaka och funderar på ett konkret upplägg som ni sedan får möjlighet att komma tillbaka med för ytterligare respons och finputsning.

För mer information kring handledning och konsultation samt bokning, kontakta Anna Thorén eller Mattias von Feilitzen.

Skicka e-post till Anna  |  Läs mer om Anna

Skicka e-post till Mattias  |  Läs mer om Mattias

Porträtt Anna Thorén
Du får hjälp av Anna Thorén ...
Porträtt Mattias von Feilitzen
... eller Mattias von Feilitzen.