Länkstig

Frågor och svar (FAQ)

Vanliga frågor om upphovsrätt och Creative Commons.

Kan jag scanna in icke-obligatorisk litteratur och distribuera till studenterna?
– Ja, men under vissa förutsättningar. Du behöver hålla dig till den så kallade 15/15-regeln vilken innebär att du får kopiera upp till 15 procent av ett verk men max 15 sidor. Du får dock inte kopiera från verk som omfattas av andra avtal, till exempel tidskrifter som universitetsbiblioteket prenumererar på.

Har jag rätt att använda bilder från nätet i en presentation jag använder i en kurs?
– Ja, förutsatt att det är i ett undervisningssammanhang. Du kan också sedan lägga upp presentationen på Canvas eller maila ut till studenterna, men du får inte publicera på öppna sidor som är tillgängliga för alla utan bara sidor som kan nås av den som är inloggad i systemet.

Har jag rätt att visa ett helt klipp från Youtube vid en föreläsning?
– Nej, inte om du saknar ett explicit tillstånd för detta eftersom det inte omfattas av kopieringsavtalet. Vissa klipp på Youtube är märkta med en Creative Commons-licens och då är det okej att visa dem. Ett alternativ är att låta studenterna titta på klippet på sin egen telefon eller dator, ett annat att du kontaktar upphovspersonen och ber om tillstånd. Om du endast visar en mindre del av ett klipp kan det dock falla inom så kallad citaträtt, men då ska klippet presenteras i relation till annat innehåll på samma sätt som ett textcitat används.

Är det tillåtet att publicera klipp från Youtube på en sida i Canvas?
– Ja, förutsatt att du bäddar in klippet så att det visas på sidan. Du får alltså inte ladda hem det och sedan ladda upp det till Canvas eftersom det då klassas som otillåten kopiering.

Kan jag kopiera material ur den obligatoriska kurslitteraturen och dela ut till studenterna?
– Nej, du får normalt inte kopiera material ur obligatorisk kurslitteratur. Om endast en mindre del av ett verk är obligatoriskt kan det dock vara tillåtet, exempelvis ett enstaka kapitel, förutsatt att det faller inom den så kallade 15/15-regeln (det vill säga att det är maximalt 15 procent av verket men inte överstiger 15 sidor).

Vem äger upphovsrätten till mitt undervisningsmaterial?
– Du som lärare äger den ideella upphovsrätten, förutsatt att undervisningsmaterialet når verkshöjd. Den ideella rätten innebär i princip att du ska anges som upphovsperson när verket används och att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för dig som upphovsperson.
– Den ekonomiska upphovsrätten, det vill säga rätten att tillgängliggöra ett material och eventuellt få ekonomisk ersättning för det, kan förhandlas med andra parter. Göteborgs universitet hävdar enligt den så kallade ”tumregeln” att de har nyttjanderätt till det material som lärare framställer inom ramen för sin tjänst. Fackliga organisationer hävdar i sin tur att lärare enligt det så kallade ”lärarundantaget” äger full rätt att själv bestämma över hur ett material används. Läs mer på webbsidan Upphovsrätt för lärare

Hur kan jag göra mitt undervisningsmaterial tillgängligt för andra?
– Om du vill ta steget att börja dela med dig av ditt undervisningsmaterial, men ändå i en avgränsad miljö, kan Canvas Commons vara intressant. Baksidan med denna plattform är att den endast är tillgänglig för Canvas-användare, men det kan vara ett bra första steg. Om du hellre vill dela material i en helt öppen miljö kan du använda till exempel OER Commons som är öppen för alla. Läs mer om Canvas Commons och OER Commons

Kan jag märka mitt eget undervisningsmaterial med en Creative Commons-licens?
– Ja, men det förutsätter då att du har rätt att dela med dig av hela materialet. Om du har använt material som skyddas av upphovsrätt får du inte märka ditt material med Creative Commons. Om du har använt material som är märkt med en CC-licens kan det påverka hur du själv kan märka ditt material. Se mer under frågan Vilken Creative Commons-licens ska jag välja för mitt material nedan.

Vilken Creative Commons-licens ska jag välja för mitt material?
– Det beror på vad du själv är bekväm med. Om du vill begränsa hur ditt verk används kan du till exempel använda licensen ND (inga bearbetningar). Om du använt andra CC-licensierade verk kan du behöva förhålla dig till detta när du själv väljer licens. Du kan till exempel inte använda verk med licens NC (icke-kommersiell) om du själv vill tillåta användning i kommersiella sammanhang. Verk som är märkt med en SA-licens (dela lika) förutsätter att du själv delar med dig av ditt verk under samma licens, medan en ND-licens (inga bearbetningar) kräver att du delar vidare verket obearbetat, exempelvis att bilder inte beskärs. Läs mer på Creative Commons webbplats