Att utveckla studenters skrivande | PIL-enheten
Länkstig

Att utveckla studenters skrivande

En film med Karin Rönnerman och Anette Olin.

Vi presenterar hur vi arbetat med en modell för dialog och respons som ett sätt att stötta och utveckla studenters skrivande i vårt mastersprogram. Alla kurser och program har ju sina förutsättningar och utmaningar. I vårt fall är studenterna erfarna lärare som läser på kvällstid för att utveckla sin verksamhet och fördjupa sina pedagogiska kunskaper. Frågan är hur vår modell kan anpassas och utvecklas för att eventuellt passa och vara ett stöd i kurser och program med andra förutsättningar.

Vi rekommenderar att lärarlag som samarbetar kring kurser och program diskuterar följande frågor tillsammans efter att ha sett vår presentation:

  • Vilka är våra förutsättningar och utmaningar när det gäller att stödja studenter i deras skrivande?
  • Hur kan de idéer och metoder som presenterats användas i vår utbildning?
  • Har vi andra eller liknande arbetssätt som kan utvecklas med hjälp av detta?

PP-presentation

Här kan du ladda ner Powerpointpresentationen som visas i filmen:

Studenters erfarenheter och lärande av deltagande i dialog och responsseminarier (1,4 MB)

Se filmen här

Navigate to video: Att utveckla studenters skrivande
Video (27:50)
Att utveckla studenters skrivande

Om Karin Rönnerman och Anette Olin

Karin Rönnerman, professor em., seniorforskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Karin är aktiv inom området aktionsforskning och har ett särskilt intresse för lärares/studenters professionella lärande. Kontakt: karin.ronnerman@ped.gu.se

Anette Olin, docent i pedagogik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Anette verkar inom aktionsforskning både i undervisning och forskning och hennes forskningsintressen rör lärares professionella lärande samt forskar-lärarsamarbete. Kontakt: anette.olin@ped.gu.se