Länkstig

2024 års excellenta lärare

Anders Boman

Institutionen för nationalekonomi med statistik

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/andersboman

Porträtt Anders Boman

Miroslaw Staron

Institutionen för data- och informationsteknik

Intervju med Miroslaw Staron (gu.se)

Miroslaw Staron

2023 års excellenta lärare

Under 2023 utsågs sju excellenta lärare vid Göteborgs universitet: Arne F. Wackenhut, Sara Uhnoo, Erik Andersson och Ninni Carlsson vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Jonas Nilsson vid Handelshögskolan samt Susanne Gustavsson och Rimma Nyman vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Arne Frederik Wackenhut

Institutionen för globala studier

Porträtt Arne Wackenhut

Jonas Nilsson

Företagsekonomiska institutionen

Porträtt Jonas Nilsson

Sara Uhnoo

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Porträtt Sara Uhnoo

Erik Andersson

Institutionen för globala studier

Porträtt Erik Andersson

Susanne Gustavsson

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

"Excellent lärare med fokus på yrkesutbildning" – intervju med Susanne Gustavsson (gu.se)

Porträtt Susanne Gustavsson

Rimma Nyman

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

"Ny excellent lärare med fokus på matematikundervisning" – intervju på gu.se

Porträtt Rimma Nyman

2022 års excellenta lärare

Under 2022 utsågs fem excellenta lärare vid GU: Johan Karlsson Schaffer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ingrid Henriksson, Tove Edmar Lagerberg och Lars Börjesson vid Sahlgrenska akademin samt Joseph Trotta vid Humanistiska fakulteten.

Johan Karlsson Schaffer

Institutionen för globala studier

Porträtt Johan Karlsson Schaffer

Ingrid Henriksson

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Porträtt Ingrid Henriksson

Tove Edmar Lagerberg

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Bild Tove Edmar Lagerberg

Lars Börjesson

Institutionen för kliniska vetenskaper

Porträtt Lars Börjesson

Joseph Trotta

Institutionen för språk och litteraturer

Porträtt Joe Trotta

2021 års excellenta lärare

Under 2021 utsågs åtta excellenta lärare vid Göteborgs universitet: Jeanette Hauff vid Handelshögskolan, Anne Algers vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Tarja Karlsson Häikiö vid Konstnärliga fakulteten samt Björn Eliasson, Margret Lepp, Monica Pettersson, Mona Ringdal och Angela Bång, samtliga vid Sahlgrenska akademin.

Jeanette Hauff

Företagsekonomiska institutionen

Porträtt Hauff

Björn Eliasson

Institutionen för medicin

Porträtt Eliasson

Margret Lepp

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Lepp

Monica Pettersson

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Pettersson

Anne Algers

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande samt PIL-enheten

Porträtt Algers

Tarja Karlsson Häikiö

HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Porträtt Karlsson Häikiö

Mona Ringdal

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Ringdal

Angela Bång

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Bång

2020 års excellenta lärare

Under 2020 utsågs tre excellenta lärare vid Göteborgs universitet: Sylva Frisk och Christel Backman vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samt Mikael Baaz vid Handelshögskolan.

Sylva Frisk

Institutionen för globala studier

Porträtt Frisk

Christel Backman

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Porträtt Backman

Mikael Baaz

Juridiska institutionen

Porträtt Baaz

2019 års excellenta lärare

Under 2019 utsågs fyra excellenta lärare vid Göteborgs universitet: Lena Hartelius, Inger Jansson och Helena Wigert vid Sahlgrenska akademin samt Andreas Moberg vid Handelshögskolan.

Lena Hartelius

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Porträtt Hartelius

Inger Jansson

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Jansson

Helena Wigert

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Wigert

Andreas Moberg

Juridiska institutionen

Porträtt Moberg

2018 års excellenta lärare

Under 2018 utsågs fyra excellenta lärare vid Göteborgs universitet: Liisa Uusimäki (Utbildningsvetenskapliga fakulteten) samt Kerstin Landin-Wilhelmsen, Ralph Peeker och Joakim Öhlén (Sahlgrenska akademin).

Liisa Uusimäki

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Fem frågor till Liisa Uusimäki

Porträtt Uusimäki

Kerstin Landin-Wilhelmsen

Institutionen för medicin

Porträtt Landin-Wilhelmsen

Ralph Peeker

Institutionen för kliniska vetenskaper

Porträtt Peeker

Joakim Öhlén

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Öhlén

2017 års excellenta lärare

Under 2017 utsågs endast en person till excellent lärare vid Göteborgs universitet.

Lars Bengtsson

Institutionen för fysik

Porträtt Lars Bengtsson

2016 års excellenta lärare

Under 2016 utsågs sju lärare till excellenta lärare vid Göteborgs universitet.

Intervju med Sahlgrenskas nya excellenta lärare i Akademiliv

Karin Ahlberg

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Ahlberg

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Porträtt Stibrant Sunnerhagen

Gunnar Tobin

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Porträtt Tobin

Peter Johansson

Institutionen för globala studier

Porträtt Johansson

Annika Bergviken Rensfeldt

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Porträtt Bergviken Rensfeldt

Pia Köhlmyr

Institutionen för språk och litteraturer

Porträtt Köhlmyr

Ingrid Lindell

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Porträtt Ingrid Lindell

2015 års excellenta lärare

Under 2015 utnämndes åtta sökande till excellenta lärare.

De första excellenta lärarna uppmärksammades i GU-Journalen nr 1/2016: "Sju excellenta lärare korade"

Anne Farewell

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Intervju med Anne Farewell i GU-Journalen

Porträtt Farewell

Mats Isaksson

Institutionen för kliniska vetenskaper, avd för radiofysik

Porträtt Isaksson

Thomas Kvist

Institutionen för odontologi

Nyhetsnotis: Thomas Kvist utsedd till excellent lärare

Porträtt Kvist

Annica Lagström

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Lagström

Karin Manhem

Institutionen för medicin, avd för molekylär och klinisk medicin

Porträtt Manhem

Hanna Markusson Winkvist

Institutionen för historiska studier

Porträtt Markusson Winkvist

Claes Martinson

Juridiska institutionen

Intervju med Claes Martinson 

Porträtt Martinson

Helle Wijk

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Porträtt Wijk

Excellenta lärare som utsetts vid andra lärosäten

Den som utsetts till excellent lärare vid ett annat lärosäte i Sverige räknas som excellent även vid GU.

Erik Andersson

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Utsedd till excellent lärare vid Högskolan i Skövde samt Örebro universitet

Porträtt Erik Andersson

Katarina Lindahl

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL)

Utsedd till excellent lärare vid Högskolan Dalarna

Porträtt Katarina Lindahl

Therése Skoog

Psykologiska institutionen

Utsedd till excellent lärare vid Örebro universitet

Porträtt Therése Skoog