Behörighetsgivande högskolepedagogik 3: Självständigt arbete (PIL103) | PIL-enheten
Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 3: Självständigt arbete (PIL103)

Kursens mål är att deltagarna ska skriva ett självständigt arbete som behandlar en högskolepedagogisk frågeställning. Deltagarna granskar ett moment, en idé eller en problematik på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Många väljer att genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete och analysera, diskutera och kritiskt reflektera över sina egna data.

Utöver det avslutande textseminariet träffas kursdeltagarna kontinuerligt (i campuskursen sker träffarna mestadels i klassrummet och den engelska nätkursen har webbaserade möten). Innehållet är föreläsningar och diskussioner kring ämnen som är relevanta för det självständiga arbetet. Deltagarnas självständiga arbeten diskuteras i grupper. Det kollegiala samtalet och erfarenhetsutbytet har en central roll i kursen. Underlag för bedömning är det skriftliga självständiga arbetet, eller gestaltningen med kompletterande text. Lärandemål bedöms även kontinuerligt genom konstruktivt deltagande i textseminarier.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Kursansvarig lärare: Sylvi Vigmo
Skicka e-post till Sylvi | Läs mer om Sylvi

Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL103 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan.

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Höstkursen 2024

Tillhör du Sahlgrenska akademin (eller VG-regionen)? Då ska du använda ett särskilt ansökningsformulär. Sahlgrenskas ansökningsperiod för hösten 2024: 8 april – 5 maj. Läs mer: Antagningsrutiner för Sahlgrenska

Kursstart: Torsdag 5 september
Övriga kursdatum: Se kursens schema

PIL103 som nätkurs på engelska

Teaching and Learning in Higher Education 3: Applied Analysis

Den engelska versionen av PIL103 ges som en nätkurs.
Kursen är öppen både för svensktalande och icke svensktalande.

Läs mer om den engelska nätkursen

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs

  • kandidatexamen eller motsvarande.
  • erhållet intyg från kursen Högskolepedagogik 1: Baskurs (PIL101) eller godkänt betyg på kursen Högskolepedagogik 1: Baskurs, 5 hp (HPE101), alternativt validering av motsvarande meriter.
  • erhållet intyg från kursen Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik (PIL102) eller godkänt betyg på kursen Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp (HPE102), alternativt validering av motsvarande meriter.

(Du behöver inte ha avslutat PIL101 och PIL102 när du söker, men du måste ha godkänt betyg för att få börja PIL103. Information om sista datum för kompletteringar finns i formuläret där du hamnar när du klickar på länken ”Sök kursen här”.)

Om kursintyg

PIL103 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL103 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE103, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL103 är detsamma som i HPE103 och kursen ger samma behörighet. 

Information för doktorander

Har du gått PIL103 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information