Hitta, använda och dela undervisningsmaterial – en workshop om öppna lärresurser (OER) | PIL-enheten
Länkstig

Hitta, använda och dela undervisningsmaterial – en workshop om öppna lärresurser (OER)

Under workshoppen går vi igenom hur du letar efter öppet undervisningsmaterial och vilka märkningar resurserna ska ha. Vi diskuterar hur du själv kan bidra till det växande antalet öppna lärresurser, Open Educational Resources (OER), genom att modifiera och skapa nya öppna lärresurser tillsammans med kollegor och studenter.

Vi förordar medverkan på plats så långt det är möjligt, men vid behov kan vi ordna deltagande på distans. Kontakta någon av workshopledarna i så fall!

Det behöver vara minst fyra deltagare anmälda för att workshoppen ska ges.

OBS: Ta med egen dator till workshoppen!

Workshopledare:
Mattias von Feilitzen
Skicka e-post till Mattias | Läs mer om Mattias

Gustav Öberg
Skicka e-post till Gustav | Läs mer om Gustav

Nästa workshop

Det är inte bestämt när workshoppen ges nästa gång.

Om öppna lärresurser

Öppna lärresurser är undervisningsmaterial med en licens som gör materialet fritt att använda, modifiera och sprida vidare med ingen eller liten begränsning. Det undervisningsmaterial du vill ha i din kurs kan andra redan ha skapat. Läs mer om öppna lärresurser

 

Navigate to video: Vad är OER? En informationsfilm om öppna lärresurser
Video (1:48)
Vad är OER? En informationsfilm om öppna lärresurser