Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Humanistiska fakulteten (PIL102)

Vad är egentligen en kursplan och hur kan den användas? Syftet med den här kursen är att diskutera undervisning och utbildning inom det egna ämnesområdet med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet.

Kursansvarig lärare: Maria Persson
Skicka e-post till Maria | Läs mer om Maria

Lärare: Pia Lundqvist

Omfattning: PIL102 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan. 

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Höstkursen 2024

Kursstart: Måndag 9 september
Övriga kursdatum: Se kursens schema

Beskrivning

Vad är egentligen en kursplan och hur kan den användas? Syftet med den här kursen är att diskutera undervisning och utbildning inom det egna ämnesområdet med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet. Vi tar utgångspunkt i kursplanen med mål att identifiera pedagogiska problem och analysera hur man ska planera och genomföra en kurs. Genom att inspireras av föreläsningar, litteraturstudier, nätbaserade aktiviteter och diskussioner, inte minst av utbytet mellan deltagarnas olika kunskapserfarenheter, ska kursdeltagarna under kursens gång utveckla en egen kursplan samt diskutera sina pedagogiska överväganden och val kring detta.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet. 

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats