Aktivt lärande som undervisningsstrategi | PIL-enheten
Länkstig

Aktivt lärande som undervisningsstrategi

Aktivt lärande som undervisningsstrategi tar utgångspunkten i att studenten tar ansvar för och engagerar sig i sin egen inlärningsprocess. Det finns en mängd studier som visar att motivationen att lära sig ökar hos studenter vid mer aktivt lärande. Kanske arbetar du redan med aktivt lärande eller kanske är du sugen på att lära dig mer. Här hittar du tips och förslag på hur och vad du kan göra.

Här berättar Annika Svahn Ekdahl varför hon använder sig av studentaktiverande metoder i undervisningen och ger också några förslag på vad man göra:

Navigate to video: Varför använder du dig av studentaktiverande metoder?
Video (01:11)
Varför använder du dig av studentaktiverande metoder?
Annika Svahn Ekdahl - Varför använder du dig av studentaktiverande metoder?

Aktivt lärande – det är inte allt eller inget

Det finns flera skäl till varför det kan kännas svårt att göra om eller ändra på den undervisning som man redan gör idag. Då kan det vara bra att veta att det inte handlar om allt eller inget – det finns grader av förändring. Du som lärare väljer vad som passar för dig med avseende på aktivt lärande med utgångspunkt i det syfte du har och för den studentgrupp du arbetar med. Begreppet spänner över ett brett område där både korta övningar och hela kursupplägg ingår. Det är därför inte helt enkelt att ge ett heltäckande exempel på metoder och arbetssätt. Som man kan gissa så varierar även definitionerna för aktivt lärande. Men kanske kan man sammanfatta det som Michael Prince beskriver det, att kärnan i aktivt lärande är studentaktivitet och studentens engagemang i sitt eget lärande.

Annika Svahn Ekdahl har arbetat med att integrera inslag av studentaktiverande metoder på sina kurser. Här berättar hon mer om vad hon har gjort:

Navigate to video: Vilka råd skulle du ge till den som inte tidigare har använt sig av studentaktiverande metoder?
Video (01:12)
Vilka råd skulle du ge till den som inte tidigare har använt sig av studentaktiverande metoder?
Annika Svahn Ekdahl - Vilka råd skulle du ge till den som inte tidigare har använt sig av studentaktiverande metoder?

Pia Köhlmyr har länge arbetat med aktivt lärande. Här berättar hon om vad man kan tänka på när man börjar arbeta studentaktiverande. Hennes tips fungerar både utanför och i ett Active Learning Classroom (ALC-sal):

Navigate to video: Har du några råd till den som vill börja arbeta i en ALC-sal?
Video (01:39)
Har du några råd till den som vill börja arbeta i en ALC-sal?
Pia Köhlmyr - Har du några råd till den som vill börja arbeta i en ALC-sal?

Varför skall man arbeta med aktivt lärande som undervisningsstrategi?

Framför allt för att det är en strategi som gynnar studentens lärande, fler lär sig mer och det är mindre skillnad mellan starka och svaga studentgrupper.

Det finns många studier som utifrån studieresultat har visat att aktivt lärande gynnar studenterna, men det finns även andra fördelar som att studenternas självförtroende ökar, de blir mer motiverade och tränas i att arbeta tillsammans med andra. Så nyttan i att använda sig av en aktivt lärande-strategi verkar finnas på flera plan.

Här berättar Christopher Holmberg om vad studenterna tycker om att arbeta studentaktiverande när de genomför examinationer i en ALC-sal (Active Learning Classroom). Christopher lyfter både fördelar och några av de problem som kan uppstå. Han berättar att studenterna upplever och uppskattar att det ligger ett fokus på att de får en viktig roll.

Navigate to video: Vad tycker studenterna om arbetssättet?
Video (02:08)
Vad tycker studenterna om arbetssättet?
Christopher Holmberg - Vad tycker studenterna om arbetssättet?