Nätverket för digitalisering inom utbildning och lärande | PIL-enheten
Länkstig

Nätverket för digitalisering inom utbildning och lärande

Målet med nätverket är att fungera som en plattform för kunskapsdelning och resursutbyte, där medlemmarna kan utbyta idéer och inspirera varandra. Nätverket har även som syfte att bidra med input till det digitaliseringsarbete som pågår inom universitetet.

Alla medarbetare vid GU med intresse för digitalisering av utbildning och lärande är välkomna att gå med i nätverket. Som medlem får du möjlighet att träffa och samarbeta med engagerade personer från olika institutioner och fakulteter. Du får också chansen att bidra till utvecklingen av nya processer och system som stödjer utbildning och lärande.

Medlemmarna kan kommunicera och dela resurser via en grupp i Microsoft Teams. Du går med i nätverket genom att klicka på länken och anmäla dig till Teams-gruppen.