Länkstig

Behörighetsgivande högskolepedagogik 2 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PIL102)

I kursen arbetar vi med kursutveckling, kursdesign och kursplanering. Vi problematiserar och utformar lärandemål, undervisnings-/läraktiviteter och bedömning/examination, med studenters lärprocesser och kunskapsutveckling i åtanke.

Kursansvarig lärare: Ninni Carlsson
Skicka e-post till Ninni  |  Läs mer om Ninni

Omfattning: PIL102 omfattar motsvarande 3,5 veckors heltidsstudier.

Kursplan PIL102 (pdf)

Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser.

Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan. 

Innan du ansöker ska du ha avtalat med prefekt/avdelningschef/motsvarande på din institution/enhet vid GU om att du läser kursen.

Studiegång

Vi rekommenderar att du går PIL101 före PIL102. För att få tillträde till PIL103 krävs erhållet intyg från både PIL101 och PIL102 (eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101 och HPE102).

Höstkursen 2024

Kursstart: Fredag 6 september
Övriga kursdatum: Se kursens schema

Innan du anmäler dig till kursen, läs schemat (se länk ovan). Utgå ifrån att du behöver delta samtliga kursträffar, även om inte alla är obligatoriska. Kursinnehållet är komplext och svårt att lära sig på egen hand. Tala gärna med din närmaste chef så att du har det utrymme du behöver för kursarbetet och inte annat i din tjänst krockar med schemat.

  • Sök kursen här! (Ansökningslänken aktiveras onsdagen den 17 april kl 9:00)

Beskrivning

I PIL102 arbetar vi med kursutveckling, kursdesign och kursplanering. Vi problematiserar och utformar lärandemål, undervisnings-/läraktiviteter och bedömning/examination, med studenters lärprocesser och kunskapsutveckling i åtanke. Till vår hjälp har vi högskolepedagogisk forskning, teorier om lärande, samhällets mål och regelverk, områdesspecifika förutsättningar och villkor, och inte minst kursdeltagarnas kunskaper och erfarenheter som universitetslärare. Kursen tar sin utgångspunkt i, och är utformad med tanke på, de lärare och de undervisnings- och kunskapstraditioner som finns vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, men även den som arbetar vid en annan fakultet är välkommen att delta.

Undervisningen består av kollegiala samtal i workshoppar, litteraturseminarier, grupparbeten och handledningar, med praktiskt arbete och diskussioner i sal och på nätet. Vi ger också rum för loggboksreflektion över kursens olika arbetsformer och hur de kan bidra till den egna kunskapsutvecklingen.

Aktiviteterna är knutna till kursuppgiften att löpande från första träffen utveckla, eller skapa, en kurs. När samtliga obligatoriska moment är genomförda och kursens lärandemål har bedömts vara uppnådda erhåller deltagaren ett intyg.

PIL102 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ges på svenska, men kursuppgiften går även att skriva på engelska.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

OBS! Kursen är endast öppen för dem som är anställda eller har undervisningsuppdrag vid Göteborgs universitet, är antagna till eller genomför sin forskarutbildning vid GU eller ämnar söka docentur vid universitetet.

Om kursintyg

PIL102 är en intygskurs. Alla moment är obligatoriska och kräver närvaro. I vissa fall kommer det att vara möjligt att lämna in en kompletterande uppgift som motsvarar momentet. För att bli godkänd för intyg krävs även att du uppfyller lärandemålen i kursens kursplan.

PIL102 infördes den 1 januari 2021 som ersättning för den poänggivande kursen HPE102, som då avvecklades. Innehåll och upplägg i PIL102 är detsamma som i HPE102 och kursen ger samma behörighet.

Information för doktorander

Har du gått PIL102 som en obligatorisk kurs i din forskarutbildning? Efter att du fått ditt intyg på avslutad och godkänd kurs, lämnar du intyget till den som är administratör (eller motsvarande) för din forskarutbildning. Den personen registrerar kursen som godkänd i Ladok för forskarutbildning.

Mer information

Om outnyttjad kursplats

Kursplats erbjuds kostnadsfritt, under förutsättning att bokad plats utnyttjas. Läs mer om avgift för outnyttjad kursplats