Länkstig

Öppna lärresurser

Med öppna lärresurser på nätet menar man vanligen digitala lärresurser som fritt kan användas, bearbetas och återanvändas i olika utbildnings- och undervisningssammanhang.

Öppna lärresurser kan handla om allt ifrån studieguider, presentationsmaterial och filmklipp till podcasts och hela utbildningspaket. Gemensamt är att upphovspersonen ger sitt explicita tillstånd att materialet får användas av andra. När man planerar att använda öppna lärresurser bör man alltid se hur dessa kan länkas samman med det egna materialet och om det fungerar att använda i aktuell kontext.

Öppna lärresurser på nätet

Det finns många mer eller mindre kända webbplatser där lärare kan söka efter digitala resurser för användning i undervisningen. Innan man börjar använda och omarbeta (remixa) materialet, för att det ska fylla sin plats i den egna undervisningen, måste man noga kontrollera hur upphovspersonen upplåter användning av materialet.

Nedan följer några av de mer kända platserna. (Flera av dem använder licenssystemet Creative Commons, som du kan läsa mer om här: Creative Commons webbplats.)

OER Commons

OER Commons är ett digitalt bibliotek där lärare och andra kan söka och hitta öppna lärresurser (OER). Materialet kan användas utan kostnad. Huvudsakligen används licenssystemet Creative Commons.

Till OER Commons

Canvas Commons

Canvas Commons är en tjänst som finns tillgänglig i lärplattformen Canvas. Här kan du såväl hitta material som andra delat med sig av som själv dela med dig av det du gjort.

En fördel är att det är mycket enkelt att dela och använda material eftersom Canvas Commons är fullt integrerat i plattformen, men baksidan är att materialet inte på ett enkelt sätt kan användas utanför Canvas. Samtidigt behöver du vara medveten om att märkning av material med Creative Commons-licens ändå öppnar för spridning utanför plattformen eftersom licensen tillåter det.

Du hittar Canvas Commons i vänstermenyn när du loggat in i Canvas.

OpenLearn Create

The Open University publicerar utbildningsmaterial som kan användas fritt av lärare och studenter.

Till OpenLearn Create

TED

TED är en ideell organisation som ägnar sig åt att sprida intressanta föreläsningar och framträdanden. Mer än 2900 TEDTalks finns nu, fler kommer varje vecka. Filmupptagningarna släpps under en Creative Commons-licens så att de fritt kan delas och läggas ut på webben.

Till TED.com

Merlot

Merlot är en databas med resurser främst för högre utbildning där de flesta resurserna har Creative Commons-licens.

Till Merlot

MITOpenCourseware

En plattform där Massachusetts Institute of Technology (MIT) lägger ut i princip allt kursmaterial och märker det med Creative Commons-licens.

Till MITOpenCourseware

Khan Academy

Khan Academy är ett bibliotek med videor inom matematik, fysik, biologi och kemi, men till viss del även humaniora, ekonomi och historia.

Till Khan Academy

Andra resurser

Hitta fler resurser via Creative Commons

Navigate to video: Vad är OER? En informationsfilm om öppna lärresurser
Video (1:48)
Vad är OER? En informationsfilm om öppna lärresurser

Informationsfilmen Vad är OER? av Gustav Öberg är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell licens (CC-BY-NC). Baserat på dessa verk:

Legala handboken

En digital guide till den djungel av lagar och regler som styr IKT-användning inom högre utbildning.

Till Legala handboken

Seminarium om upphovsrätt och Creative Commons

Ett återkommande seminarium om upphovsrätt, Creative Commons-licenser och kopieringsavtalet för universitetslärare.

Läs mer om seminariet