Flipped classroom | PIL-enheten
Länkstig

Flipped classroom

Ett webbinarium om "det omvända klassrummets" möjligheter och begränsningar. Hålls i Zoom.

Den pedagogiska modellen flipped classroom har fått stort genomslag i många delar av världen. På såväl universitet som grund- och gymnasieskolor har man uppmärksammat denna undervisningsform och lyft fram den som en modell för att såväl ge goda förutsättningar för lärande som för att få studenter och elever mer engagerade i sina studier.

Men vad innebär egentligen flipped classroom? Finns det belägg för de argument som ofta lyfts som utgångspunkt för att arbeta enligt denna modell? Hur gör man om man själv vill arbeta på detta sätt?

Under webbinariet fördjupar vi oss i den pedagogiska modellens möjligheter och begränsningar utifrån såväl erfarenheter som ett antal studier som hittills gjorts. Vi tittar även på hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att utforma ett upplägg baserat på flipped classroom såväl i campusförlagd undervisning som på distans, samt vilka verktyg som finns för att stötta detta.

Webbinariet hålls i Zoom. Ingen föranmälan.

Ledare för webbinariet: Mattias von Feilitzen
Skicka e-post till Mattias | Läs mer om Mattias

Nästa webbinarium

Vi planerar att ge webbinariet igen hösten 2024.