Ändrade examinationsformer i kölvattnet av generativ AI | PIL-enheten
Länkstig

Ändrade examinationsformer i kölvattnet av generativ AI

Den senaste utvecklingen kring generativ AI med verktyg som ChatGPT ger förändrade förutsättningar för examinationer på alla utbildningsnivåer, även inom högskola och universitet. Det har därför blivit aktuellt för många lärare att se över och förändra de examinationsformer som används. PIL-enheten anordnar en workshop för att ge stöd i detta arbete.

Workshoppen riktar sig till lärarlag eller grupper om minst två personer som vill arbeta med att utveckla nya eller förändra befintliga examinationsformer. Det kan handla om att utveckla examinationsformer i syfte att minimera risken för att AI-verktyg kan användas på ett vilseledande sätt. Det kan även handla om att utveckla examinationsformer där denna typ av tjänster blir ett viktigt verktyg.

Observera att ni förväntas delta minst två personer från samma kurs/lärarlag/institution. Eftersom våra erfarenheter visar att arbetet med examinationsformer ofta gagnas av att man är minst två personer som kan samarbeta och föra dialog kring dessa frågor riktar sig workshoppen ej till enskilda lärare.

Medverkande: Mattias von Feilitzen (kontaktperson), Anna Thorén, Niklas Segergren och Katarina Lindahl, PIL-enheten

Hösten 2024

Datum och tid:  Tisdag 5 november kl 10:00–12:00

Plats: Pedagogen Hus A, sal A2 311 (två trappor upp), Västra Hamngatan 25