Tre förutsättningar för prövning | PIL-enheten
Länkstig

Tre förutsättningar för prövning

För att du ska kunna prövas för titeln excellent lärare måste din prefekt tillstyrka att tre förutsättningar är uppfyllda.

  1. Ämnesmässig grund – läraren har för utbildningsuppdraget relevant, aktuell och djup ämneskunskap, professionskunskap eller konstnärlig kunskap.
     
  2. Högskolepedagogisk utbildning – läraren har erhållit intyg från de behörighetsgivande kurserna PIL101, PIL102 och PIL103 eller godkänt betyg från de tidigare kurserna HPE101, HPE102 och HPE103. Som alternativ finns möjlighet för lärare att genomgå prövning för erkännande av motsvarande kunskaper. En sådan prövning ska ske i enlighet med den handläggningsordning som fastställts av rektor. Beslut om i vilken utsträckning den prövade lärarens meriter motsvarar de högskolepedagogiska kurserna tas av dekanus/ordförande i Lärarförslagsnämnd eller motsvarande.
     
  3. Forskningsanknytning och/eller konstnärlig anknytning – läraren medverkar i vetenskaplig och/eller konstnärlig verksamhet inom ramen för en komplett akademisk miljö och ämnet för sin pedagogiska verksamhet.

Så här ansöker du om prövning för titeln excellent lärare

För prefekter

Excellent lärare – vägledning för prefekt (pdf)

Excellent lärare – prefektbeslut (pdf)