Beställning av tillfälligt konto i Zoom för gästlärare vid GU | PIL-enheten
Länkstig

Beställning av tillfälligt konto i Zoom för gästlärare vid GU

Så här beställer du ett tillfälligt konto för gästlärare som behöver använda Zoom och som saknar x-konto.

Det finns möjlighet att beställa ett tillfälligt konto för gästlärare som behöver använda Zoom och som saknar x-konto. Kontot kommer att vara aktivt tills vidare.

Observera att personens mejladress inte får vara förknippad (använd) med annat Zoom-konto som t.ex. ett gratis-konto hos Zoom.

När ett konto skapats kommer gästläraren att få ett mejl till angiven mejladress med instruktioner om hur kontot aktiveras. Samma information går till beställaren.

Om konton önskas för flera personer kan ett excel-ark bifogas med samtliga uppgifter ordnade i separata kolumner.

Beställningen skickas via mejl, se länk nedan. Följande information ska anges:

  • Gästlärarens förnamn
  • Gästlärarens efternamn
  • Gästlärarens mejladress (ej tidigare använd i Zoom)
  • Kompletterande information (ej supportfrågor)

Beställ ett tillfälligt Zoom-konto (via e-post)